Economische groei door focus op maintenance

Om de economische groei te stimuleren, hebben Europese leiders het 2012 EU-industriebeleid Flagship Initiative opgericht. Zij willen hiermee enerzijds acute problemen - zoals de kredietcrisis – oplossen, en anderzijds een visie voor nieuwe technologieën en toekomstige markten ontwikkelen en uitdragen.

Het 2012 EU-industriebeleid Flagship Initiative onderstreept het belang van een Europees kader voor de kwalificatie rond MRO. Kernaspecten zijn economische groei en werkgelegenheid, innovatie en technologie, educatie en sociale integratie en energie en duurzaamheid.

Europese groeistrategie

Om innovatie, concurrentievermogen en duurzaamheid op de middellange termijn te versterken, is het belangrijk om een gezamenlijke strategie en visie te vormen gericht op de verschillende aspecten van integratie. Tot nu toe ontbrak een dergelijk coherent programma om dit te bereiken. Door het verdiepen van de internationale samenwerking kan Flagship Initiative een cruciale bijdrage leveren aan deze Europese groeistrategie.

Internationale erkenning

Het Flagship Initiative wil zowel strategische sturing als operationele ondersteuning geven aan de ontwikkeling en innovatie van de MRO-sector (Maintenance, Repair en Overhaul). De focus van dit programma ligt op het converteren van de economie om samen slimmer, duurzamer en beter te worden. Ook in Nederland wordt het economisch belang van MRO in toenemende mate erkend. Zo werd in 2012 ook het Dutch Institute World Class Maintenance om samen met industrie, beleidsmakers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen te streven naar internationale (h)erkenning. Jonge industriële organisaties zoals het Duitse WVIS en het Zwitserse FmPro volgen een soortgelijke aanpak.

Bron: Dit artikel is gebaseerd op ‘Europe needs an agenda for Industrial Maintenance if it wants to regain growth', een blog van Rolf Bastiaanssen.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant