Europese F-gassenverordening onderdeel van onze opleidingen

In het Kyoto-protocol is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen moet worden teruggebracht. Daarom is op 1 januari 2010 de F-gassenverordening in werking getreden. Voluit heet deze "de Europese verordening 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen". De verordening stelt eisen aan het gebruik van koudemiddelen in bijvoorbeeld stationaire koelinstallaties, airco's en warmtepompen.

F-gassen aan niet gediplomeerd personeel

Per 4 juli 2009 is het alleen toegestaan om gefluoreerde, synthetische koudemiddelen te leveren aan personen die beschikken over een STEK-diploma (F-gassendiploma). Dit met de komst van de F-gassenverordening is deze wens van de branche ingevuld.

Nieuwe regelgeving

De STEK-exaens zijn op de F-gassenverordening aangepast. Iedereen die bij NCOI Techniek en Koeltechniekopleiding.nl de Basisopleiding koeltechniek (KTA) en de Basisopleiding Koeltechniek Praktijk (KTAP) volgt, is voldoende voorbereid op het F-gassenexamen Categorie 1. Als je dit diploma behaalt ben je bevoegd om alle handelingen te verrichten.

Meer informatie over nieuwe regels

Naast de F-gassenverordening blijft ook de bestaande regelgeving deels van kracht. Meer informatie over de nieuwe regels, vind je op deze website.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant