Goed inregelen klimaatinstallaties zorgt voor ruim 10% energiebesparing

Met het goed inregelen van klimaatinstallatie is veel geld te besparen. Het is daarom van belang te zorgen dat de klimaatinstallaties in panden goed worden gecontroleerd en, opnieuw worden ingeregeld en getest. Hiermee kan een eigenaar van een pand minimaal 10% energie besparen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid.

Slecht functionerende klimaatinstallaties verbruiken zo’n vijfentwintig tot dertig procent meer energie. Maar het komt ook door de manier waarop kantoorpanden worden gebruikt, hoe de facilitaire dienst en de servicetechnicus klachten behandelen en hoe de individuele gebruiker met zijn of haar werkplek omgaat. Door de klimaatinstallaties na dit Functioneel Controleren, Inregelen en beproeven op afstand te blijven monitoren, kunnen het energieverbruik en het functioneren van de installaties continu worden gecontroleerd en geborgd. Reed business Opleidingen heeft speciaal de Masterclass succesvol en duurzaam installeren ontwikkelt. Deze masterclass omvat vijf avonden. In elke bijeenkomst komt een stuk actuele kennis theorie aan bod en wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt.

Bedrijven die zijn aangesloten bij OTIB hebben recht op vergoeding voor deze cursus onder de Ontwikkelings Stimulerings Regeling (OSR). Daarboven geldt een extra vergoeding van € 200,- omdat de cursus valt onder de OSR-Specifiek regeling.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant