Het nut van een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkers die tevreden zijn over hun werk, de werkomgeving en de organisatie presteren beter en dragen bij aan het succes van de onderneming. Om die tevredenheid te meten en vervolgens te kunnen verbeteren, wordt vaak het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) ingezet.

Een MTO is een goede indicator om te meten hoe medewerkers in de organisatie staan (tevredenheid, betrokkenheid, motivatie, loyaliteit) en wat de gevolgen hiervan zijn (werksfeer, verloop, verzuim, effectiviteit, efficiëntie, klantgerichtheid en productiviteit). Daarnaast toont zo’n onderzoek een beeld van de prestaties van uw organisatie en de manier van leidinggeven. Immers, betrokken en tevreden medewerkers hebben een positieve invloed op de jaaromzet en dragen bij aan een positief bedrijfsimago. Tevredenheid op de werkvloer leidt bovendien tot hogere arbeidsproductiviteit, lager ziekteverzuim en meer klantvriendelijkheid. Zaken die voor het management vaak onzichtbaar blijven, komen juist in een MTO naar boven. Doordat medewerkers dagelijks met de producten, diensten en klanten werken – hebben zij vaak goede ideeën die zij aan kunnen dragen om bepaalde dingen efficiënter, effectiever en klantgerichter te maken.

Waarborg anonimiteit

Een MTO is pas effectief als er iets met de resultaten gebeurt. Het is daarom belangrijk om de cijfers, feiten en meningen uit het onderzoek om te zetten in concrete acties op het gebied van bedrijfsbeleid, personeelsmanagement en strategie. Bijvoorbeeld het oppakken van zaken als stijl van leidinggeven, personeelsbeoordeling, loopbaankansen en werkdruk. Verder is het noodzakelijk dat er een hoog respons is en deelnemers zich geroepen voelen om de tijd te nemen om de vragen goed en eerlijk te beantwoorden. Daarom is het belangrijk dat juist de medewerkers het nut van een MTO inzien. En – al hebben zij zelf veel voordeel bij een MTO - dat zij zich veilig voelen om eerlijk antwoord te geven. Nog een punt dat van belang is, is waarborging van de anonimiteit. Medewerkers willen namelijk straffeloos en dus anoniem hun onvrede of problemen kunnen uiten.

Arbo-wet

Is een MTO ook wettelijk verplicht? Nee, dat niet. Wel wordt in de Arbowet (sinds 2007) werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag beschouwd als psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Alle arbeidsrisico’s en de daarbij behorende beheersmaatregelen in een bedrijf moeten beschreven worden in de zogenaamde risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Dat geldt ook voor psychosociale arbeidsbelasting. De Arbo-wet stelt verder dat de werkgever een beleid moet voeren dat gericht is op voorkoming en, indien dit niet mogelijk is, beperking van PSA. Noodzakelijke verbeteringen dienen opgenomen te worden in een plan van aanpak. Het MTO kan in deze prima als (één van de) meetinstrument(en) worden toegepast om de arbeidsomstandigheden zoals werkdruk in kaart te brengen.

Checklist

De uitvoering van MTO dient zorgvuldig te gebeuren. Hieronder een checklist van alle werkzaamheden die bij een MTO uitgevoerd dienen te worden.

 • Wijs een eindverantwoordelijke voor het MTO aan.
 • Maak afspraken met betrokken organen (MT, OR, HRM).
 • Bepaal de scope van het onderzoek.
 • Maak een planning (wanneer moet wie wat weten).
 • Stel managers op de hoogte van het MTO.
 • Bepaal methode van onderzoek en zorg dat deze gebruiksvriendelijk is.
 • Communiceer met medewerkers over het MTO en zorg voor draagvlak binnen de organisatie.
 • Waarborg de anonimiteit van medewerkers en communiceer hierover.
 • Breng de resultaten zo snel en zo begrijpelijk mogelijk in kaart.
 • Voer hierop verbeteringen door binnen de organisatie.
 • Koppel de resultaten inclusief verbeteracties terug naar de medewerkers,
 • zodat het zichtbaar wordt dat de antwoorden en opmerkingen serieus zijn genomen.

Bronnen: www.effectory.nl , www.365.nl, www.tns-nipo.com en www.tevredenehdisonderzoek.com.

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.