Hoe veilig is het transport van gevaarlijke stoffen via buizen?

Hij deed het goed in de branche, de Nederlands Technische Afspraak 8000 (NTA: 2009). Zo goed dat is besloten om deze afspraak over de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen te promoveren tot norm: de NEN 3655. Eind vorig jaar is het ontwerp voor deze norm gepubliceerd ter openbare kritiek.  Wat verandert er nu precies met NEN 3655?

Veiligheid en gezondheid van mens en milieu

Artikel 4 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) is er heel duidelijk over: bedrijven hebben de wettelijke plicht om technisch en organisatorisch alles in het werk te stellen om lekkages en ongevallen te voorkomen. Dit met het oog op de veiligheid en gezondheid van mens en milieu. Met de NEN 3655, de opvolger van NTA 8000, wordt invulling gegeven aan die plicht. Het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van het nieuwe normontwerp richt zich dan ook primair op de veiligheids- en milieurisico’s van het buisleidingsysteem.

Bedrijfsleven en overheid stellen de NEN gezamenlijk vast. Zodoende wordt bevorderd dat het wettelijke kader van de overheid en de afspraken binnen de sector nauw op elkaar aansluiten. En dat is weer in het belang van mens en milieu, want op deze manier kan het buisleidingsysteem volgens de laatste inzichten en met een minimum aan wettelijke regels veilig worden geëxploiteerd.

Veranderingen

De NEN 3655 moet het VBS van buissystemen nog veiliger maken dan de NTA 8000. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • aansluiting van NEN 3655 bij de Europese NEN-EN 16348
  • toevoeging van een PIMS-systeem
  • het inkorten en stroomlijnen van de tekst
  • het terugbrengen van het aantal informatieve bijlagen
  • het aanpassen van de scope aan de wensen van de studiegroep pijpleidingen: groep 2 leidingen vallen niet onder de scope van normontwerp NEN 3655

Verder zijn onderdelen uit de NTA 8000 die meer het karakter van een ‘handreiking’ hadden niet meer opgenomen in de nieuwe norm. Daarmee is NEN 3655 meer gefocust op de eisen waaraan het veiligheidsbeheerssysteem moet voldoen.

Veilig werken móet
Werken aan elektrische installaties brengt risico’s mee. Met kennis van de veiligheidsaspecten uit de NEN voorkom je gevaarlijke situaties en ongevallen. NCOI Techniek (voorheen Reed Business Opleidingen) biedt jou een ruime keuze uit verschillende geaccrediteerde NEN-opleidingen. 

Bron: NEN

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.