Inspectie: controles valgevaar op binnenstedelijke bouwlocaties

De Inspectie SZW rondde onlangs hun controleactie af. Vanaf april 2013 tot mei werden bedrijven gecontroleerd om het valgevaar terug te dringen. De focus lag vooral op kleinere bouwlocaties in de binnensteden. Bedrijven die beboet zijn op onveilige (gebruik van) ladders, trappen en steigers, krijgen een vervolgbezoek waarbij zowel al het materieel als de arbo-zorg op orde moet zijn. Bij herhaalde overtreding worden de boetes verdubbeld en bij een 3e overtreding kan de bedrijfsvoering zelfs worden stilgelegd.

Per 2013 is ook het locatiebeginsel veranderd. Di houdt in dat voortaan bij bouwwerkzaamheden korter dan 6 maanden op dezelfde locatie wordt teruggekeken over een periode van een aantal jaren waarin het bedrijf soortgelijke overtredingen heeft begaan, ongeacht of die feiten zijn begaan op verschillende bouwlocaties. Vorig jaar bleek 84% van de 650 gecontroleerde bouwlocaties onveilig te werken; op 265 locaties werd het werk zelfs per direct stilgelegd.

Bron: Rijksoverheid.nl

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant