Defensief beleggen in obligatiefondsen?

De rente op een spaarrekening is de afgelopen jaren fors gedaald. Afhankelijk van de soort spaarrekening is het rentetarief veelal niet hoger dan 2%. Indien rekening wordt gehouden met inflatie (de reële rente) en de vermogensrendementheffing van 1,2% is het uiteindelijke resultaat zelfs negatief. Dit betekent dat de koopkracht van het beschikbare kapitaal terug loopt. In hoeverre is een dergelijke ontwikkeling te voorkomen door te beleggen in een obligatiefonds?

Veel mensen met geld op een spaarrekening dat niet op korte termijn benodigd is staan voor een dilemma: stal ik het saldo op een spaarrekening (bij een termijndeposito is het tarief op dit moment vaak significant lager dan een direct opvraagbare (internet) spaarrekening) of ga ik het beleggen? Uiteraard dient de belegging (na aftrek van kosten) een hoger verwacht rendement te hebben dan het risicoloos stallen op een spaarrekening. Waarbij het de vraag is of het stallen op een spaarrekening risicoloos is in verband met de eerder gestelde koopkrachtvermindering door inflatie en vermogensrendementheffing. Indien gekozen wordt voor een belegging dient uiteraard eerst het beleggingsprofiel te worden vastgesteld.

In deze mail gaan we in op de vraag in hoeverre het interessant is om te gaan beleggen indien sprake is van een (zeer) defensief beleggingsprofiel, waarbij de invulling van de beleggingen plaatsvindt in obligatiebeleggingsfondsen zoals dat vaak het geval is bij modelportefeuilles die horen bij een bepaald beleggingsprofiel. De belegger doet er goed aan om te bekijken wat het verwachte rendement is en waarop dat is gebaseerd. Veelal is er sprake van een historisch rendement dat wordt gebruikt als verwacht rendement bij een bepaald profiel. Indien het een (zeer) defensief beleggingsprofiel betreft bestaat de mogelijkheid dat er een relatief hoog rendement is gerealiseerd de afgelopen jaren omdat de rente (geld- en kapitaalmarkt) fors zijn gedaald. Hierdoor zijn relatief hoge rendementen op obligaties (en dus obligatiefondsen) gerealiseerd. De vraag is in hoeverre het verwachte rendement dat is gebaseerd op historische rendementen de juiste verwachting weergeeft. De rente kan niet veel verder dalen, waardoor significante koersstijgingen niet zijn te verwachten. Als er een rentestijging plaatsvindt en het beleggingsfonds heeft hierop niet geanticipeerd door de duration neerwaarts aan te passen kan dit een forse druk op het rendement opleveren. Ook het kostenaspect speelt bij deze renteniveaus een relatief grotere rol dan wanneer de rente hoger is. De belegger kan vrij eenvoudig vaststellen wat de TER (Total expense ratio) van een fonds is. De (zeer) defensieve belegger zal zich goed moeten afvragen hoe groot de kans is dat hij met een (zeer) defensieve belegging een hoger rendement zal behalen dan wanneer hij het bedrag zal stallen op een spaarrekening.  
Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.