Kamerbrief over veiligheid bij SW bedrijven

Minister Asscher (SZW) heeft de Tweede Kamer op 16 januari 2013 geïnformeerd over de resultaten van (brand)veiligheid-inspecties bij bedrijven in de sociale werkvoorziening (SW). Hoewel de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de kamerbrief de resultaten van de inspectie over het algemeen positief noemt, zijn er zeker verbeteringspunten op het gebied van veiligheid bij SW bedrijven.

BHV op orde

Omdat toezicht op brandveiligheid een verantwoordelijkheid is van gemeenten, heeft de Inspectie SZW vooral geïnspecteerd op de bedrijfshulpverlening (BHV). De BHV heeft onder meer betrekking op het beperken en bestrijden van een beginnende brand en het evacueren van werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting. Uit de inspecties blijkt dat vrijwel alle SW bedrijven hun BHV op orde hadden.

Veiligheid waarborgen

In totaal zijn er 164 overtredingen geconstateerd. Volgens de minister heeft er tussen september en december 2012 opnieuw een aantal inspecties plaatsgevonden in de sociale werkvoorziening. Hierbij lag de focus vooral op die bedrijven die eerder het slechtst scoorden. De resultaten van dit inspectieproject zijn nog niet bekend. De minister meldt verder dat de Inspectie in 2013 een verkennend onderzoek doet naar de arbeidsomstandigheden van gedetacheerden vanuit SW instellingen bij reguliere werkgevers. Asscher: “De Inspectie heeft signalen gekregen uit eerdere projecten dat gezond en veilig werken voor deze groep niet altijd geborgd is. Op basis van de uitkomsten van deze verkenning wordt besloten of aanvullende acties nodig zijn.”

Bron: Rijksoverheid

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant