Kamermeerderheid steunt initiatiefwet flexibel werken

GroenLinks en CDA zijn voor flexibel werken. Als het aan deze partijen ligt, kunnen werknemers werk en privé voortaan beter combineren. Op 16 oktober 2014 wordt er over het initiatiefvoorstel gestemd. Vooralsnog lijkt het erop dat de meerderheid van de Kamer het wetsvoorstel steunt. Van Ark (VVD) is minder enthousiast. Zij maakt zich zorgen over de lasten die het voorstel met zich meebrengt voor de werkgevers.

Met de Wet flexibel werken (Wfw) kunnen werknemers in het vervolg verandering in werktijd en werkplaats vorderen. Werkgevers kunnen dit soort verzoeken alleen afwijzen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit voorstel zal alleen gelden voor bedrijven die meer dan 10 werknemers in dienst hebben.

Minder stress door Het Nieuwe Werken
Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat werknemers een sterke behoefte hebben aan flexibele arbeidsuren. Maar liefst 85% van de werkende Nederlanders geeft aan tijd tekort te komen. Naast het gegeven dat flexibel werken een boel reistijd kan schelen, geeft het werknemers de mogelijkheid hun eigen tijd in te delen. De wet heeft voordelen voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Werkgevers zien werknemers beter presteren, doordat zij minder werkstress ervaren. Bovendien zijn tevreden werknemers van groot belang voor een onderneming.

Bron: Eerste Kamer der Staten-Generaal, PW De Gids, GroenLinks

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant