Kortere reistijden lager gewaardeerd

De waardering van reistijdwinst voor autoverkeer is de laatste jaren gedaald met ruim 16%. Mobiel bellen vanuit de auto kan dit mogelijk verklaren. De reistijd wordt nu immers nuttig besteed, waardoor een uur reistijdwinst lager wordt gewaardeerd. Dit wordt reistijdverrijking genoemd. Deze reistijdverrijking kan invloed hebben op investeringen in infrastructuur.

“Kortere reistijden die voortkomen uit infrastructuurinvesteringen, worden in de toekomst steeds lager gewaardeerd”, meldt het rapport 'De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbare reistijden' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). In dit rapport, in opdracht van het directoraat-generaal Bereikbaarheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, staan nieuwe kengetallen voor de waardering van reistijd en betrouwbaarheid van die reistijd.

Investeringsbeslissingen

De kengetallen worden gebruikt in maatschappelijke kosten-batenanalyses. Dit zijn belangrijke instrumenten bij investeringsbeslissingen over projecten op het gebied van transportinfrastructuur, zoals spoorverbreding, nieuwe snelwegen, uitbreiding van een luchthaven of verbreding van een vaarweg. Belangrijke maatschappelijke baten zijn kortere reistijden voor personen en goederen, maar ook een grotere betrouwbaarheid van deze reistijden. Om de waarde van de reistijdwinst en de grotere betrouwbaarheid te kunnen gebruiken in een kosten-batenanalyse, wordt deze uitgedrukt in geld.

Meer waardering voor comfort

De waardering in geld van reistijdwinst voor automobilisten is in de afgelopen jaren gedaald. Bij de trein doet zich deze ontwikkeling niet voor. Ook voor goederenvervoer via de weg en het spoor is de waardering van reistijdwinst gedaald. Voor het eerst is er nu ook informatie beschikbaar over de waardering van een grotere betrouwbaarheid van reistijden. Om de maatschappelijke waardering van reistijd en betrouwbaarheid van reistijd te bepalen, zijn aan de respondenten situaties voorgelegd waarin de kosten van de reis, de reistijd en de betrouwbaarheid van de reistijd varieerden. Uit de keuzes die respondenten maakten, is afgeleid hoe zij reistijd, betrouwbaarheid van de reistijd en geld tegen elkaar afwegen. Investeringen die vervoermiddelen comfortabeler maken, winnen daarentegen aan belang en aan waardering.

Bron: kimnet.nl

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.