Minister Asscher: ‘Pak ongezonde werkdruk aan’

Tijdens het eerste Forum Gezond en Veilig Werken op 15 mei 2013, sprak minister Asscher (SZW) over de aanpak van ongezonde werkdruk. “De aanpak van psychosociale arbeidsbelasting is één van de grote uitdagingen waar we de komende jaren voor staan.” Op het forum presenteerde de minister cijfers uit de nieuwe Arbobalans 2012, die TNO in opdracht van het ministerie heeft gemaakt.

Uit de Arbobalans 2012 blijkt dat de kwaliteit van de arbeid, het ziekteverzuim en de gezondheid van de werknemer vrijwel onveranderd zijn. Werkdruk wordt door werknemers en werkgevers het meest genoemd als achterliggende oorzaak van ziekteverzuim door het werk. 38,7% van de werknemers geeft aan hoge taakeisen te ervaren, 30% ervaart tijdsdruk. 19,5% van de werknemers geeft aan dat zij regelmatig handelingen moeten doen waarbij kracht gebruikt wordt. 10,8% werkt regelmatig in een ongemakkelijke houding. De minister pleitte daartoe voor een brede aanpak van het psychosociale arbeidsbelasting: “Niet alleen met maatregelen uit Den Haag, maar vooral met aanpassingen op de werkvloer. Om te voorkomen dat mensen ziek worden van de werkdruk. Om te zorgen dat mensen gezond en met plezier, door kunnen blijven werken.”

Arbobalans

Psychosociale en fysieke arbeidsbelasting zijn belangrijke oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en worden daarom meegenomen in het Actieplan Gezond Bedrijf dat onderdeel is van het project duurzame inzetbaarheid. Op deze wijze wordt aandacht besteed aan gezonde en veilige werkmethoden in het midden- en kleinbedrijf. Het forum werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werkgevers en werknemers, deskundigen en verzekeraars kunnen hier ervaringen uitwisselen.

Bron: Persbericht SZW, 16 mei 2013.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant