NVDO vraag om hulp in Veiligheid Voorop!

De Werkgroep Veiligheid Voorop, een initiatief van VNO/NCW en veel brancheverenigingen waar uiteraard de NVDO als partner is verbonden, wil het veiligheidsbesef en de veiligheid in de industrie sterk verbeteren. NVDO zoekt nu leden die willen helpen met het opzetten en testen van onderzoeksvragen. 

Er zijn vier speerpunten geformuleerd door de werkgroep: leiderschap, veiligheidsbeheerssystemen, veiligheidsnetwerken en ketenverantwoordelijkheid. Om de stand van zaken van een eigen bedrijf te kunnen beoordelen, wordt er een veiligheidsquestionnaire ontwikkeld. NVDO neemt deel in het ontwikkelen en testen van dit zelfonderzoekinstrument. Om resultaten te boeken, is NVDO op zoek naar mensen met gevoel voor veiligheid die een bijdrage willen leveren aan het opzetten en testen van de vragen.

Veiligheidscultuur en prestaties moeten verbeteren

De veiligheidscultuur en - prestaties in de sector moeten verbeteren. Dit blijkt uit talloze incidenten bij bedrijven in de chemische sector de afgelopen jaren en tekorten in de naleving van de regelgeving met betrekking tot veiligheid. Onderzoeksrapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid hebben een belangrijke rol gespeeld bij dat besef. Het toezicht door de overheid op de sector is onder de loep genomen en wordt de komende jaren versterkt. Vooral op samenwerking tussen de toezichthouders wordt ingezet. Ook de wetgeving wordt aangepast.

Veiligheid Voorop krijgt steun

De (petro- en chemische) sector is primair verantwoordelijk voor de veiligheidsprestaties en de veiligheidscultuur. Om deze op een nog hoger niveau te krijgen is enkele jaren geleden door de sector het programma Veiligheid Voorop gestart. De Staatssecretaris heeft toegezegd de inspanningen van de sector op dit vlak te ondersteunen, o.a. met het programma Safety Deals. Ook de Kamer reageert positief.

Self Assesment Questionaire (SAQ)

Safety Deals is een programma van activiteiten van en voor de chemische sector. Dat wil zeggen dat invulling en uitvoering de verantwoordelijkheid is van de sector. Het Ministerie van IenM faciliteert in dezen. Onderdeel van de Safety Deals is de ontwikkeling van instrumenten die ingezet kunnen worden door de branches en individuele bedrijven. Het Self Assessment Questionaire (SAQ) is één van die instrumenten. Het SAQ is bedoeld als middel voor self-assessment voor individuele bedrijven in de chemische sector die werken met gevaarlijke stoffen. Bovendien bieden de uitkomsten van een dergelijk SAQ mogelijkheden tot de hierna genoemde vervolgacties. Opgemerkt dient te worden dat deze geen onderdeel zijn van het onderhavig voorstel.

SAQ cruciaal instrument

Een bedrijf kan op grond van de uitkomsten een verbeterprogramma opstellen. Resultaten van de uitvoering van dat programma kunnen vervolgens met het SAQ worden geëvalueerd. Daarnaast is het bedoeld als communicatiemiddel tussen ketenpartners en sectorgenoten, ter vergelijking en om afspraken te kunnen maken over het van elkaar verwachte veiligheidsniveau. De SAQ kan ook, indien het bedrijf dat wenst, gebruikt worden in de communicatie met overheden. Het project draagt bij aan het stimuleren van verbeteren van de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties van bedrijven, zoals gesteld in de brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 4 september 2013. Het SAQ wordt daarvoor als een cruciaal basisinstrument voor het verbeteren van cultuur en prestaties gezien.

Drie elementen

Het uitgangspunt is dat het veiligheidsniveau van een bedrijf wordt bepaald door drie elementen, weergegeven in het onderstaande ‘ellipsenmodel’. 

  1. Veiligheidscultuur: Hieronder vallen onderwerpen zoals leiderschap, houding, gedrag, (impliciete) aannames, percepties en gewoonten binnen een bedrijf met betrekking tot het omgaan met veiligheidsrisico’s.
  2. Veiligheidsbeheerssysteem: Hieronder vallen o.a. onderwerpen zoals leiderschap, veiligheidsbeleid, organisatie, risico management, audits en beoordeling door het management.
  3. Technische integriteit: Goed ontworpen installaties, inspectie, onderhoud en keuringen moet de technische integriteit van installaties borgen. Dit element is gebaseerd op principes van asset management.

Wanneer (b.v. uit analyse) blijkt dat bedrijven op deze drie elementen goed scoren dan kan het bedrijf een excellente veiligheidsprestatie leveren.

Meld u aan

Wilt u participeren aan dit onderzoek namens uw organisatie en de NVDO, stuur dan een mailbericht aan info@nvdo.nl

Bron: NVDO

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.