Nieuwe brochure melding arbeidsongevallen

In de nieuwe brochure van de Inspectiedienst SZW staat welke arbeidsongevallen de werkgever direct moet melden aan de inspectie. Voor het niet direct melden van een meldingsplichtig ongeval kan een boete worden opgelegd die kan oplopen tot € 50.000.

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zijn werkgevers verplicht om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct te melden aan de Inspectie SZW. Onder blijvend letsel wordt bijvoorbeeld verstaan een amputatie, verminderd gezichtsvermogen of chronische lichamelijke klachten. Een dagopname geldt ook als ziekenhuisopname.

Meldingsplicht

Deze meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die de verantwoordelijkheid van een werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten. Wanneer er als gevolg van een ongeval toch nog een medewerker in een ziekenhuis wordt opgenomen, of er sprake is van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval, dan moet de werkgever dit ongeval alsnog direct melden.

Telefonisch of meldingsformulier

Werkgevers moeten volgens de Arbowet arbeidsongevallen die tot de dood hebben geleid direct telefonisch aan de inspectie melden via telefoonnummer 0800-5151. Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen per week. Overige meldingsplichtige arbeidsongevallen moeten telefonisch gemeld worden via bovenstaand telefoonnummer of het online meldingsformulier van SZW.

Onderzoek

Naar aanleiding van de melding zal Inspectie SZW in veel gevallen een onderzoek starten. Het onderzoek is onder andere gericht op het vaststellen van de toedracht en de oorzaken van het ongeval. Daarnaast zal de inspectie nagaan of het ongeval is veroorzaakt door 1 of meer overtredingen van de wettelijke bepalingen. Kijk voor meer informatie op de inspectiesite op pagina Melden en aanvragen . Op deze site vindt u ook de vernieuwde brochure.

Bron: Inspectie SZW  

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant