Nieuwe norm ‘Elektrische veiligheid van machines’

Met de aankomende norm NEN-EN-IEC 60204 ‘Elektrische veiligheid van machines’ worden de nieuwste innovatieve industriële installatietechnieken nog beter toepasbaar. Met als voordeel dat hogere productierendementen haalbaar zijn binnen het wettelijk vereiste veiligheidsniveau.

NEN-EN-IEC 60204-1 voor de elektrische veiligheid van machines en industriële installaties is na 2 commentaarrondes met 19 internationale vergaderingen bijna af. Deze wereldwijde norm wordt vertaald en is dan ook bij NEN beschikbaar. De Nederlandse normcommissie is intensief betrokken geweest bij de internationale ontwikkeling van deze herziene norm.

Samenhang

De combinatie van normen ten aanzien van onder andere de Europese Machinerichtlijn wordt – parallel aan de innovatieve industriële technologie – steeds ingewikkelder. Maar door de jongste Europese normontwikkelingen gaan de wereldwijde IEC- en ISO-normen ook steeds meer onderlinge samenhang vertonen.

Machinerichtlijn

Door het groot aantal veranderingen in deze en andere industriële normen – samen ongeveer 900 - heeft de Europese Commissie voor Ondernemingen en Industrie een nieuwe ‘Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG, 2de editie 2010’ opgesteld. Deze wordt door NEN ook in Nederland uitgebracht, evenals een nieuwe praktijkgids gebaseerd op de gewijzigde normen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de nieuwe norm NEN-EN-IEC 60204 op nen.nl.  

Bron: nen.nl

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant