Opleidingsbudget vaak niet helemaal benut

Uit een gezamenlijk onderzoek van NIDAP en Springest onder HR-professionals bleek dat zo’n 40% van het opleidingsbudget in organisaties niet of niet helemaal wordt besteed. De oorzaken hiervoor zijn verschillend. Vaak worden gekozen trainingen niet relevant gevonden. Er kan ook een capaciteitsprobleem meespelen. Maar ook onwetendheid kan de oorzaak zijn. Vooral bij grotere ondernemingen weten medewerkers vaak niet dat er een opleidingsbudget beschikbaar is.
 
Verder wordt nog als reden genoemd dat leidinggevenden te weinig sturen op opleiden en dat er geen opleidingsplan is. Ook reorganisaties hebben een negatieve invloed op de besteding van het opleidingsbudget. Na een reorganisatie aarzelen medewerkers, vooral bij middelgrote bedrijven, om naar de opleidingsmogelijkheden te vragen. Veel HR-professionals vinden dat de werknemer meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de eigen opleiding.

Geschikte opleiding moeilijk te vinden

Ook zien HR-managers tijd als een obstakel voor het vinden van een opleiding. Vooral in de sectoren Industrie (43,6%) en Transport & Bouw (44%) geven HR-professionals aan dat het zoeken naar opleidingen ze veel tijd kost. Als aanvullende reden wordt onder andere genoemd dat moeilijk is een geschikte opleiding te vinden in het grote opleidingsaanbod. Verder kwam naar voren dat in het dat werkgevers het lastig vinden om een geschikte opleider te vinden voor maatwerkopleidingen.
 
NIDAP en Springest concluderen dat er voor wat betreft de besteding van het opleidingsbudget veel te verbeteren is. Werknemers zouden meer initiatief moeten tonen voor het volgen van een opleiding, terwijl werkgevers en HR de medewerkers directer zouden moeten begeleiden. Werkgevers en werknemers zullen daarnaast creatiever moeten omspringen met het beschikbare budget en werknemers attent moeten maken op hun opleidingsmogelijkheden.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant