• 1
  Niveau
 • 2
  Vakgebied
 • 3
  Opleidingsduur
 • 4
  Startmoment
 • 5
  Opleidingsvariant
 • 6
  Locatie
 • 0
  Niveau
 • 1
  Vakgebied
 • 2
  Opleidingsduur
 • 3
  Startmoment
 • 4
  Opleidingsvariant
 • 5
  Locatie

Organisatiedoelstellingen; wat doen we ermee in de praktijk?

Vaak staan organisatiedoelstellingen netjes op papier vastgelegd. Maar wie in de organisatie is er daadwerkelijk mee bekend en wat doen we ermee in de praktijk? Managers hebben de taak om met behulp van deze doelstellingen hun afdelingsdoelen op te stellen. Vooral bij technische bedrijven blijkt dit een grote uitdaging. Organisatieadviseur en trainer Tim Schipholt vertelt waarom en wat ze kunnen doen om dit tot een succes te brengen.

In zijn werk als trainer en organisatieadviseur komt Tim Schipholt veel in aanraking met organisatiedoelstellingen. “Vaak zijn ze prachtig verwoord in een mission statement van een organisatie. Toch zijn er vaak maar weinig medewerkers die de organisatiedoelstellingen kunnen opnoemen en dat is opmerkelijk. Want wie kent ze dan wel? En wie is ervoor verantwoordelijk om de doelstellingen intern te communiceren? Doelstellingen zouden immers vanuit draagvlak en betrokkenheid gerealiseerd moeten worden”, aldus Schipholt.

Verwachtingsmanagement is de sleutel

Toch weten veel leidinggeven en projectmanagers organisatiedoelstellingen te vertalen naar concrete omzet,- bezetting- en realisatiedoelstellingen voor hun afdeling of project. Knap werk! Maar, hoe doen ze dat? De sleutel zit hem in het goed bedenken, uitwerken en communiceren van de verwachtingen. In een woord: verwachtingsmanagement.

De weg naar realisatie

Binnen technische branches valt het niet mee om duidelijk te communiceren en verwachtingen uit te spreken. Wat doen leidinggevenden en projectmanagers om succesvol hun processen te managen? “Ze zoeken allereerst afstemming binnen hun organisatie om alle bestaande doelstellingen helder te krijgen en ze te kunnen vertalen naar werkzaamheden en projecten”, legt Schipholt uit. “Op deze wijze kunnen hun afdelingen en projecten heel goed bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.” Vervolgens zorgen de managers voor synchronisatie van de doelstellingen en de verschillende belangen in de organisatie. “Zo komen alle neuzen dezelfde kant op te staan en ontstaat er algehele focus. Alle belangen worden in gezamenlijk overleg besproken, afgestemd en uiteindelijk intern gecommuniceerd. Kortom: afstemming, synchronisatie van doelstellingen en belangen en deze intern communiceren, is de weg die leidt naar realisatie van organisatiedoelstellingen!”

Verbetering zichtbaar

De afgelopen tijd staan technische organisaties op. Ze maken zich steeds meer hard voor het realiseren van hun organisatiedoelstellingen vanuit helder verwachtingsmanagement, zo stelt Schipholt. “Vanuit mijn eigen ervaring in de technische branches kan ik alleen maar zeggen dat we goed bezig zijn in Nederland. Maar er is nog een lange weg te gaan en deze weg moeten we steeds weer opnieuw bewandelen om succesvol te zijn en vooral succesvol te blijven!”    

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant