Richtlijnen voor toepassing geharmoniseerde laagspanningsleidingen gepubliceerd

Al enige tijd geleden werd de Europese normenreeks NEN-EN 50525 uitgebracht met daarin een complete serie geharmoniseerde laagspanningsleidingen. Nu is dan eindelijk de normenreeks NEN-EN 50565 gepubliceerd met richtlijnen voor de toepassing ervan. Speciaal voor toestelfabrikanten, installatieadviseurs en eindgebruikers.

De volledige titel van de reeks is ‘Elektrische leidingen - Richtlijn voor de toepassing van leidingen met een nominale spanning niet hoger dan 450/750 V (U0/U). De nieuwe norm vervangt de oudere Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3627.

Veiligheid en levensduur

NEN-EN 50565 biedt kennis over de eigenschappen en de beperkingen van de geharmoniseerde leidingen. Hierbij wordt de veiligheid van mensen, dieren, bouwwerken en goederen in acht genomen. Ook worden er richtlijnen gegeven over levensduren. Let op: deze is voor leidingen in vaste gebouwinstallaties langer dan die voor buigzame leidingen.

Twee delen

De normenreeks NEN-EN 50565 bestaat uit twee delen; het eerste deel bevat algemene richtlijnen en het tweede deel richtlijnen per leidingsoort (zie verderop in het artikel). Niet elke mogelijke toepassing van leidingen wordt genoemd in de norm. Wel is het zo dat ander gebruik van de leiding gevaar kan opleveren of de levensduur kan verkorten. Vraag daarom altijd de fabrikant om informatie en richtlijnen.

Bestel

Wil je de normenreeks bestellen? Hieronder vind je een link naar de NEN-webshop: NEN-EN 50565-1:2014 en Deel 1: Algemene richtlijnen NEN-EN 50565-2:2014 en Deel 2: Richtlijnen voor de in EN 50525 opgenomen leidingtypen

NEN opleiding nodig?

NCOI Techniek biedt twee soorten NEN opleidingen. Check de inhoud van de opleidingen.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant