Risico’s bij de repressie van zware ongevallen

Het aantal incidenten waarbij werknemers risico lopen bij de repressie van zware ongevallen is erg hoog. Dit blijkt uit de incidentenrapportages van de directie Major Hazard Control (MHC) van de Inspectie SZW. Werknemers van BRZO 1999 (Besluit risico’s zware ongevallen) inrichtingen - zoals chemische fabrieken, olieraffinaderijen, tankopslagen en opslagen van verpakt gevaarlijke stoffen - kunnen slachtoffer worden van een zwaar ongeval. Vaak doordat ze de pech hebben toevallig in het effectgebied van een gevaarlijke stof aanwezig te zijn. Of omdat medewerkers, en bijvoorbeeld brandweerpersoneel, bewust een (potentieel) effectgebied betreden bij de repressie van calamiteit om deze te bestrijden.

Risico-inventarisatie

Vaak blijkt dat een goede risico-inventarisatie van deze repressieve scenario’s ontbreekt, waardoor de risico’s onbekend zijn. Met als gevolg dat niet alle maatregelen, nodig voor een aanvaardbaar risico, zijn genomen.

Juiste maatregelen bij calamiteiten

Als zich een calamiteit voordoet, is het van belang dat het ongevalscenario wordt herkend en de bijbehorende risico’s worden onderkend, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Door het onvoorspelbare gedrag van mensen in dit soort ernstige situaties zijn vooral technische maatregelen doeltreffend. Belangrijk is dat voorzieningen worden getroffen die het overbodig maken ten behoeve van de repressie het (potentiële) effectgebied te betreden.

Bron

Dit artikel is gebaseerd op de afstudeeropdracht van René van Dort voor de opleiding Management of Safety, Health and Environment (MoSHE) bij Delft Top Tech School of Executive Education (2006-2008). Klik hier om het onderzoeksrapport Risico’s bij de repressie van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen, “Als de SIRENE lokt” te downloaden.

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.