Stand van zaken Aanbestedingswet 2013

De nieuwe Aanbestedingswet gaat waarschijnlijk pas op 1 april 2013 van kracht, in plaats van 1 januari. De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit moeten tegelijk in werking treden. De Raad van State heeft in week 51 van 2012 advies uitgebracht over het Aanbestedingsbesluit. Dit advies is nog vertrouwelijk. Het ministerie van Economische Zaken streeft ernaar om de Aanbestedingswet op 1 april 2013 in werking te laten treden. Die extra tijd geeft u mooi de gelegenheid om u goed voor te bereiden op de aankomende veranderingen.

Bijvoorbeeld door het volgen van onze opleiding Nieuwe Aanbestedingswet 2013. Volgens de nieuwe wet mogen opdrachten niet meer zonder goede reden worden geclusterd. Andere belangrijke wijzigingen zijn de bepalingen over proportionaliteit van eisen die worden gesteld aan ondernemers, aan inschrijvingen en aan contractvoorwaarden. Maar wat houden die regels rondom proportionaliteit eigenlijk in? En wanneer mag je afwijken en hoe doe je dat?

Opleiding Nieuwe Aanbestedingswet 2013

Wilt u precies weten wat er met de komst van de nieuwe Aanbestedingswet 2013 verandert én hoe aanbestedingsprocedures gevolgd moeten worden? De 1-daagse opleiding Nieuwe Aanbestedingswet 2013 van NCOI Techniek leidt u aan de hand van praktische lesstof door de diverse aanbestedingsprocedures heen. Na het volgen van deze cursus hebben de Gids Proportionaliteit, de model Eigen verklaring en het verplicht gebruik van het Aanbestedingsreglement Werken 2013 geen geheimen meer voor u.

Informatie

Voor aanmelden en voor meer informatie over de opleiding kunt u terecht op onze opleidingspagina Aanbestedingswet 2013 of download nu als eerste een preview van het kersverse lesmateriaal van de nieuwe Aanbestedingswet. Meer informatie over de wet vindt u in het eerder verschenen artikel, de nieuwe aanbestedingswet 2013 en op de site van PIANOo.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant