Veranderde wetgeving rondom stralingsbescherming

Per 1 januari 2014 is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de uitvoeringsorganisatie voor de registratie van stralingsbeschermingsdeskundigen. Bovendien is met ingang van genoemde datum het nieuwe Besluit stralingsbescherming in werking getreden, waarmee de Nederlandse wetgeving rondom stralingsbescherming is veranderd. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) neemt het stokje over van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt nu ook de uitvoeringsorganisatie voor de registratie van stralingsartsen, de erkenning van dosimetrische diensten, de waardering van buitenlandse diploma’s stralingsbescherming en de erkenning opleidingen stralingsbescherming.

Veranderingen per 1 januari 2014 zijn onder andere:

  • Wanneer er een stralingsincident heeft plaatsgevonden dan moet dit worden gemeld. De melding moet plaatsvinden via het nieuwe meldpunt incidenten. Indien de melding spoed heeft dan wordt eerst het nummer 088 489000 gebeld.
  • Afhankelijk van de toepassing van ioniserende straling dient u als bedrijf een melding te doen of een vergunning aan te vragen.
  • Voor het verkrijgen van een vergunning worden geen kosten meer in rekening gebracht.
  • Vóór 1 januari 2015 moeten (algemeen) coördinerend deskundigen geregistreerd zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie over het nieuwe Besluit Stralingsbescherming, de registratie van de stralingsbeschermingsdeskundigen en wat voor een gevolgen dit heeft voor uw bedrijf, kunt u terecht op RVO.nl.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant