Verbeterpunten vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

Het Platform Transportveiligheid wilde inzicht krijgen in mogelijke verbeterpunten met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Deze vraag is opgepakt door het Lectoraat Transportveiligheid, met als resultaat een verkennende studie.

“Het rapport geeft niet alleen aan op welke wijze vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland is georganiseerd”, vertelt Jan van Belzen, voorzitter van het Platform Transportveiligheid en tevens burgemeester van Barendrecht. “Het geeft nog meer aan hoe er met dit vervoer wordt omgegaan door vervoerders, wegbeheerders en hulpverlening en hoe deze betrokkenen dit zelf beoordelen. Wat is het huidige en wat is het gewenste kennisniveau van het voertuig, van de lading en van de risico’s? Welke concrete verbeteringen zijn er mogelijk in de infrastructuur om risico’s te beperken? Hoe gaan partijen om met extreme weersomstandigheden? Wat is de rolverdeling bij incidentmanagement en welke vooruitgang is hierbij nog te boeken?”

Vragenlijst

Door middel van een breed uitgezette vragenlijst werd er een uitgebreide inventarisatie verkregen van mogelijke verbeterpunten. De enquête is onder meer toegezonden aan de leden van Netwerk Transportveiligheid, Infraproviders, Vervoerders, Chauffeurs, Hulpdiensten, Beleidsmakers en Kennisinstituten en Adviseurs. Op basis van de resultaten van deze vragenlijst zijn er enkele verdiepende interviews gehouden om de verbeterpunten en oplossingsrichtingen scherper in beeld te krijgen.

Resultaten

De resultaten zijn enerzijds gerapporteerd en gebruikt voor overleg met betrokken organisaties bij het vervoer van gevaarlijke stoffen (zowel overheid als bedrijfsleven). Anderzijds zijn de resultaten gebruikt door het Lectoraat Transportveiligheid ten behoeve van les- en leerstof en eventuele verdere onderzoeksinitiatieven. Het rapport is in gedrukte vorm te verkrijgen door een verzoek te sturen naar: info@platformtransportveiligheid.nl.

U kunt het rapport Veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen over de weg ook hier downloaden als PDF-bestand.

Bron: Platform Transportveiligheid

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant