Voldoet uw bedrijf aan de NEN 3140?

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever ervoor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm EN 50110 en NEN 3140 (Laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud). Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de EN 50110 en NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.

NEN 3140 regelgeving

Voldoet uw bedrijf aan de in de NEN 3140 gestelde regelgeving? Door middel van de speciaal ontwikkelde quick scan, kunt u deze prangende vraag zelf beantwoorden. Door middel van 15 korte en heldere vragen, wordt duidelijk waar uw bedrijf goed scoort, maar ook waar bijstelling gewenst en wellicht noodzakelijk is. Verwijzingen naar relevante  artikelen maken vervolgens het ‘hoe en waarom’ duidelijk.

Advies op maat

Normen zijn geen wetten of besluiten, maar geheel vrijblijvend zijn zij zeker niet. Zo is het voor een bedrijf gebruikelijk om een norm te vermelden in een zakelijke overeenkomst. Een goed voorbeeld hiervan is de polisvoorwaarden van verzekeraars. Vaak staat hierin beschreven dat elektrische installaties moeten worden beheerd volgens de NEN 3140. Het is dus zaak dat iedere werkgever zijn weg weet te vinden in de normteksten. In de praktijk geen eenvoudige zaak. De kennisbank NEN 3140 biedt hulp. U heeft altijd de juiste kennis  binnen handbereik en u bent gegarandeerd van vakkundig advies op maat. De insteek: het voorkomen van onveilige situaties met alle vervelende gevolgen van dien.

NEN opleiding volgen?

NCOI Techniek biedt verschillende NEN opleidingen. Klik hier en bekijk de mogelijkheden.

Bron: Cobouw

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant