Waar moeten arbeidsmiddelen aan voldoen?

Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Arbeidsmiddelen zijn alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden. Van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties.

Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als werknemers. Voor veel arbeidsmiddelen geldt dat ze moeten voldoen aan de Europese productrichtlijnen, voordat ze op de markt mogen worden gebracht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de fabrikant van het arbeidsmiddel.

Gebruiksaanwijzing

Wanneer het product is goedgekeurd, moet de CE-markering zijn aangebracht en een verklaring van overeenstemming en gebruiksaanwijzing met het product worden meegeleverd. Veel arbeidsmiddelen kunnen bij het opvolgen van de gebruiksaanwijzing en de voorlichting en instructie door de werkgever veilig worden gebruikt. Voor bepaalde categorieën arbeidsmiddelen is echter een specifieke deskundigheid vereist.

Onderhoud

Arbeidsmiddelen moeten worden onderhouden (art. 7.5, eerste lid), zodat ze bij gebruik in goede staat verkeren. Daarbij moet altijd aan de oorspronkelijke eisen van vervaardiging, zijn voldaan. Vaak is in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het arbeidsmiddel informatie gegeven over het onderhoud.

Veiligheid

Voor sommige arbeidsmiddelen geldt naast een onderhoudsplicht ook een aanvullende keuringsverplichting. Dit is het geval voor de volgende 2 situaties: • Als de veiligheid afhangt van de manier van installeren (keuring na installatie). • Als gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering (periodieke keuring). De werkgever moet zelf vaststellen of 1 of beide keuringsverplichtingen op de arbeidsmiddelen van toepassing zijn.

Bron: Arboportaal.nl

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant