Wereldmarkt commerciële koelapparatuur: 8% groei tussen 2012-2016

Mondiale groei commerciële koelapparatuur

Onderzoeken wijzen uit dat de mondiale markt voor commerciële koelapparatuur zal gaan groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 8,1 procent in de periode 2012-2016. Een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan deze groei van de markt is de toenemende vraag vanuit de APAC-regio (Azië-Pacific). De commerciële koelapparatuurmarkt is ook getuige van de ontwikkeling van technisch geavanceerde commerciële koelinstallaties. Anderzijds kunnen de hoge exploitatiekosten een rem betekenen voor de groei van deze markt.

Alternatieve koudemiddelen

De ontwikkeling van technisch geavanceerde commerciële koelapparatuur is een van de belangrijkste trends in de markt van koeltechniek. Alle koelsystemen gebruiken koudemiddelen om te koelen. De meerderheid van de leveranciers produceren koelsystemen die ofwel chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK) of fluorkoolwaterstoffen (HFK)gebruiken. Deze koudemiddelen hebben echter een negatieve invloed op de ozonlaag. Vandaar dat steeds meer verkopers zich richten op de ontwikkeling van alternatieve koudemiddelen. Zo bieden sommige leveranciers koelinstallaties die met natuurlijke koudemiddelen werken, zoals CO2 die geen negatieve gevolgen hebben voor het milieu. Deze technische vooruitgang zal in de toekomst naar verwachting de verkoop van commerciële koelapparatuur stimuleren. Daarnaast is de commerciële koelapparatuurmarkt getuige van de verhoogde productie van op afstand bewaakte commerciële koelinstallaties.

Opleidingen koeltechniek

NCOI Techniek volgt ontwikkelingen in het koeltechnisch vakgebied op de voet en integreert nieuwe methoden en technologieën in de casuïstiek van haar opleidingen. In nauwe samenwerking met onze docenten wordt de lesstof van onze Basisopleiding Koeltechniek KTA en Koeltechnische installaties ontwerpen KTC momenteel geactualiseerd.

Bron: koudeenluchtbehandeling.nl

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant