Wie is aansprakelijk bij een arbeidsongeval?

Werkgevers hebben een zorgplicht voor veilige en gezonde werkomstandigheden om arbeidsongevallen te voorkomen. Gebeurt dat toch dan is de werkgever aansprakelijk. “Het komt steeds vaker voor dat werknemers hun werkgever aansprakelijk stellen na een ernstig ongeval”, vertelt jurist en veiligheidskundige Rob Poort.

Wanneer een werkgever bij een arbeidsongeval kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen – wat in de praktijk bepaald niet makkelijk is – is hij niet aansprakelijk. Ook wanneer een werknemer zelf door roekeloos handelen of door opzet een ongeval veroorzaakt, treft de blaam de werknemer. Niet de werkgever. “Ik zag onlangs een zaak waarbij een ongeval was gebeurd op een steiger. De werknemer had een valgordel om en had die bevestigd aan een balk van het pand waar hij aan het werk was. Het pand was oud en de balk verrot. De werknemer viel 6 meter naar beneden. Hij heeft het overleefd. Uiteindelijk is hem een schadevergoeding toegekend en de werkgever heeft een boete gekregen.” In zo’n geval stelt de Inspectie SZW een onderzoek in. Poort: “In dit geval werd gekeken of die balk wel stevig genoeg was om te zekeren. Nee dus. De werkgever had moeten controleren of er geen andere manier was om te zekeren en hij had daar zijn werknemer op moeten wijzen.”

Verantwoordelijkheid werkgever

Werkgevers dienen te zorgen voor veilig materiaal en moeten voldoende maatregelen nemen om gevaarlijke situaties en letsel te voorkomen. “Het is voor werkgevers belangrijk om een goed beleid te hanteren, je werknemers voorlichting te geven en tenslotte ook toezicht te houden of de regels wel worden nageleefd”, vervolgt Poort. “Als je gaat werken moet de werkplek aan alle eisen voldoen. Je moet beschikken over goede spullen, jongeren moeten begeleid worden, dat soort dingen.”

Schadevergoeding: wie betaalt?

Voor de aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval geldt als regel dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die wordt geleden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze schade kan behalve fysieke schade, ook psychische schade (burn-out/depressie etc.) inhouden. Poort: “Als er uit onderzoek van de Inspectie blijkt dat de werkgever de Arbowet heeft overtreden, kan hem een bestuurlijke boete worden opgelegd. Maar als de werknemer schade heeft, bijvoorbeeld letselschade, kan hij een civiele zaak aanspannen om een schadevergoeding te krijgen. Dan zal de werkgever moeten aantonen dat hij aan zijn zorgplicht voor veilige arbeidsomstandigheden heeft voldaan. Zo niet, dan zal hij de schade van de werknemer moeten vergoeden.”

Bron: Het volledige artikel kunt u lezen op vcanieuws.nl.  

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.