Aantal CO2-systemen in Europa groeit snel

Bezorgdheid over de veiligheid, efficiëntie en kosten van CO2-systemen in de supermarkten neemt af, blijkt uit een rapport van Carrier Commercial Refrigeration. Het rapport toont de resultaten van een onderzoek dat werd gehouden onder 50 grote levensmiddelenverkopers in Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

Het onderzoek geeft inzicht in de belangrijkste drijfveren voor en tegen de invoering van natuurlijke koudemiddelen en de gevolgen van wetgeving voor dergelijke ontwikkelingen in Europa. We bespreken enkele resultaten en verkregen inzichten.

Implementatie natuurlijke koudemiddelen

65% van de respondenten van het onderzoek gaf aan te zijn begonnen met het implementeren van natuurlijke koudemiddelentechnologie in hun winkels. Een kwart van hen treft voorbereidingen om hun koelingsstrategie aan te passen.

Mede omdat er twijfels bestaan over de levensvatbaarheid van koolwaterstoffen in grote systemen, is het aantal winkels met CO2 trans kritische systemen in Europa in twee jaar verdubbeld. In 2013 waren er in Europa 2885 supermarkten die met CO2-installaties werkten (volgens telling van marktontwikkeling bureau Shecco).

Levensmiddelenverkopers zouden hebben geconcludeerd dat koeling het grootste deel van de energierekening beslaat en dit is dus prioriteit nummer één voor investeringen.

Ontwikkelingen

Het rapport stelt dat de trend gedreven wordt door het algemene duurzaamheidsbeleid dat EU-wetgeving overtreft. “Het onderzoek weerspiegelt de verschuiving we in de gehele sector in de afgelopen twee jaar hebben waargenomen,” zegt Thierry Jomard, President van Carrier Commercial Refrigeration Europa. “We zien nu een snijpunt tussen wetgeving en de groeiende acceptatie dat natuurlijke koelmiddeltechnologieën kunnen bijdragen aan de overkoepelende doelstellingen om de CO2-uitstoot te verminderen en energie-efficiëntie te verhogen.”

Katalysatoren voor verandering

Sommige respondenten denken dat de geleidelijke uitbanning van hoog GWP HFK’s in 2022 onder de F-gassenverordening zal zorgen voor een toename in het mainstream gebruik van natuurlijke koeloplossingen. Anderen geloven dat de publieke druk van de milieubewuste consument en de commerciële noodzaak om energiekosten te verminderen, de echte katalysatoren zijn voor algemene verandering is, ook in de toekomst.

In de enquête gaf 26% van de respondenten aan dat ze hun koelingsstrategie zullen aanpassen zodra de F-gassen verordening van kracht is. 9% wacht hiermee totdat de belemmeringen van de F-gassen verordening in 2022 dichterbij komt.

Wetgeving en overheidssteun

Volgens het rapport is wetgeving een belangrijke factor, bijvoorbeeld in Denemarken waar belastingen op HFK’s zijn ingevoerd en in Noorwegen en Zwitserland, waar soortgelijke initiatieven te zien zijn, soms in combinatie met stimulansen voor research en training.

In andere landen geeft de overheid financiële steun aan onderzoek en ontwikkeling . Zo financierde Duitsland proefprojecten voor halogeenvrij stoffen en creëerde de overheid financiële prikkels voor het gebruik van natuurlijke koelmiddelen in commerciële koelingen. In het Verenigd Koninkrijk heeft uiteindelijk de druk van milieugroepen bijgedragen aan deze stap.

Gebruikers CO2 enthousiast

Terwijl bezorgdheid over de veiligheid nog steeds een belangrijke belemmering vormt voor de invoering van CO2, achten respondenten natuurlijke koelmiddelen net zo betrouwbaar en veilig als HFK-systemen. Gebruikers benadrukken ook dat natuurlijke koelmiddelen beter presteren en efficiënter zijn dan traditionele systemen. Het verschil in kosten tussen de soorten systemen wordt ook steeds kleiner.

Ontwikkeling onderzoek

Het marktonderzoek werd ontwikkeld door Carrier, een grote producent van CO2-koelinstallaties, in samenwerking met de marktontwikkeling bedrijf Shecco, het bedrijf achter de websites over natuurlijke koudemiddelen R744.com en hydrocarbons21.com.
Lees hieronder het gehele rapport via de site van Carrier.

Bron: Cooling Post

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.