Verbetering vereist in de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening

Op 28 februari publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van beleggingsdienstverlening van enkele banken en beleggingsondernemingen. Gebleken is dat de kwaliteit van deze dienstverlening bij enkele partijen voldoende tot goed is. Bij het merendeel van de beleggingsondernemingen en banken dient de kwaliteit echter verbeterd te worden.

Samenvatting

Het onderzoek richtte zich op banken en beleggingsondernemingen die vermogensbeheer of beleggingsadvies aanbieden aan vermogende beleggers. De AFM heeft voor haar onderzoek bij 13 instellingen totaal 142 dossiers beoordeeld. De voornoemde ondernemingen vertegenwoordigen naar schatting samen ruim de helft van de markt voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De AFM heeft de volgende onderwerpen onderzocht en daarbij verbeterpunten benoemd:

 • het beleggingsbeleid;
 • de cliëntinventarisatie; en
 • de passendheid van de beleggingsportefeuille.

Verbeterpunten beleggingsbeleid

 • De meerderheid van ondernemingen blijkt voor de selectie van financiële instrumenten geen risico-, rendement en/of kostenparameters te hebben vastgelegd en/of deze gegevens niet te meten. Als de parameters bij de selectie van financiële instrumenten niet worden gemeten, kan een onderneming geen gestructureerde afweging maken.
 • Daarnaast controleert het merendeel van de ondernemingen beleggingsportefeuilles slechts op basis van rendement. Dit kan er in resulteren dat een portefeuille niet past bij de cliënt.

Een goed beleggingsbeleid stelt ondernemingen beter in staat om passende instrumenten te selecteren en instrumenten met weinig of geen toegevoegde waarde te vermijden. Met een gedegen beleggingsbeleid kan worden voorkomen dat risicovoller wordt belegd dan met de cliënt is afgesproken en het vergroot de transparantie over verwachte risico’s en rendementen.

Verbeterpunten cliëntinventarisatie

 • De financiële positie, doelstelling, risicobereidheid en kennis en ervaring wordt in ruim de helft van de dossiers niet voldoende onderzocht.
 • In een aantal dossiers is de informatie niet meer voldoende actueel. Daardoor is er een risico dat de onderneming zich niet baseert op de juiste cliëntgegevens.

Bij de inventarisatie is van het belang dat de onderneming inzicht heeft in de actuele kenmerken en wensen van de cliënt. Alleen dan kan het beleggingsadvies of vermogensbeheer passend zijn.

Verbeterpunten passendheid

 • In tweederde van de dossiers passen de cliëntgegevens en de portefeuille niet bij elkaar.
 • In éénderde van de dossiers is niet duidelijk of er voldoende rekening wordt gehouden met de kenmerken en wensen van de cliënt, omdat essentiële informatie over de cliënt ontbreekt.
 • In éénderde van de dossiers is sprake van niet passend beheer of advies. Daardoor is het verwachte risico of rendement in de portefeuille anders dan met de cliënt is afgesproken.

Bij beleggingsdienstverlening zijn de kenmerken en wensen van de cliënt essentieel.

Vindplaats

http://www.afm.nl/~/media/Files/rapport/2014/rapport-kwaliteit-beleggingsdienstverlening.ashx

  Aandachtspunten voor de adviseur

 • De AFM heeft voorgesteld om Vergelijkende Kosten Maatstaf in te voeren (voorheen Total Cost of Ownership). Deze maatstaf zal de belegger naar verwachting een beter inzicht in de totale kosten van de dienstverlening geven, zodat hij de dienstverlening en de kosten daarvan vooraf beter kan vergelijken. Houdt u dit goed in de gaten.
 • Om voor alle doelgroepen de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en waar nodig rekening te houden met een kostenefficiënte dienstverlening heeft de AFM in 2013 het visiedocument ‘Dienstverlening op maat’ gepubliceerd. In dit document is een aantal principes benoemd waarmee de dienstverlening afgestemd kan worden op de behoefte, situatie en portemonnee van de cliënt. Deze principes kunnen mogelijk ondersteunen bij het optimaliseren van de dienstverlening aan niet vermogende cliënten.

Ten slotte

Banken en beleggingsondernemingen hebben toegezegd dat zij de kwaliteit van beleggingsdienstverlening zullen verbeteren. Een aantal partijen heeft al verbetermaatregelen geïmplementeerd.

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.