3 tips om emissie F-gassen te beperken

In de koeltechniek wordt gebruik gemaakt van koudemiddelen. Deze chemisch samengestelde stoffen beschikken over bepaalde thermodynamische eigenschappen en vallen daarmee onder de broeikasgassen. F-gassen (of gefluoreerde broeikasgassen) behoren tot de zes broeikasgassen waarvan de EU de uitstoot voor 2012 moet verminderen tot 8% onder het niveau van 1990 zoals overeengekomen in het Kyoto-protocol. De voornaamste doelstellingen van de F-gassen verordeningen zijn het voorkomen van lekkages en misbruik en er voor zorgen dat lekkages na detectie zo snel mogelijk gerepareerd worden.

In de praktijk zijn er drie manieren waarop de emissie van F-gassen beperkt kan worden:

  • Insluiting. De gassen zijn pas schadelijk wanneer ze in de atmosfeer terechtkomen. Insluiting is dus een van de belangrijkste maatregelen om milieuschade te voorkomen. Dit wil zeggen dat de installatie lekdicht moet zijn.
  • Gedegen opleiding koeltechnisch personeel. Goed opgeleid personeel zorgt er voor dat de F-gassen in alle stadia van de levensduur voorzichtig behandeld wordt en traceerbaar is.
  • Gebruik een watervoerend systeem waarbij lokale units minder dan 3 kg koudemiddel bevatten.

De verantwoordelijkheid voor het nakomen van de regelgeving ligt bij de eindgebruiker, zoals ook het bijhouden van de gegevens over de koudemiddelenhoeveelheden. Het niet nakomen van de regels is strafbaar. Voor installaties met een koudemiddelenhoeveelheid van meer dan 3 kg is een jaarlijkse controle verplicht. Werken met F-gassen? Bekijk de inofrmatie hier.

Bron: Colt.nl

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant