33% van het ziekteverzuim door werkstress

Momenteel heeft zo'n 33% van de ziekmeldingen een psychosociale oorzaak. Daarmee is PSA (psychosociale arbeidsbelasting) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Om dit aan te pakken, trekt Asscher van 2014 tot 2018 bijna 1 miljoen euro uit.

Vanaf april 2014 tot 2018 gaat minister Asscher, samen met werkgevers en werknemers, extra aandacht besteden aan het voorkomen van uitval door PSA. Zo wil de minister een maatschappelijke dialoog over het onderwerp op gang brengen en werkgevers en werknemers ondersteunen bij hun aanpak. Ook de Inspectie SZW gaat bij controles extra aandacht besteden aan psychosociale arbeidsbelasting.

Werkdruk en pesten

PSA wordt veelal veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. In 2012 gaven 2,1 miljoen werknemers aan regelmatig onder hoge tijdsdruk te moeten werken, ook ervaart 40% van alle werknemers in Nederland werkdruk. In ons land hebben 1,1 miljoen werknemers te maken (gehad) met ongewenst gedrag van collega’s en worden 100.000 werknemers systematisch gepest.

Aanpak PSA

Belangrijk bij de aanpak van PSA is het creëren van een bedrijfscultuur waarin medewerkers tijdig aankaarten dat ze een te hoge werkdruk of werkstress ervaren en leidinggevenden de kennis en middelen hebben om hier iets aan te doen. Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor werkgevers en werknemers waarbij goede voorbeelden als rolmodel worden gebruikt. Ook wil de minister stimuleren dat afspraken over de aanpak van werkdruk ook in de cao’s worden vastgelegd. Grofweg kent het plan van Asscher 2 delen. Zo wordt van 2014 tot en met 2015 gefocust op het tegengaan van werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. Het 3e en het 4e jaar staan in het teken van het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer. Het plan richt zich daarnaast op een aantal doelgroepen met een hoger risico op uitval, bijvoorbeeld flexwerkers en mantelzorgers.

Duurzame Inzetbaarheid

De aanpak van PSA maakt deel uit van het programma Duurzame Inzetbaarheid en sluit aan bij het Nationaal Programma Preventie en de Europese campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’, die loopt in 2014 en 2015. In het voorjaar van 2014 stuurt Asscher een brief aan de Tweede Kamer met een nader uitgewerkt programma van activiteiten.

Bron: Inspectie SZW  

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.