Aanbestedingswet 2012: Wat is er veranderd?

Een jaar geleden ging de Aanbestedingswet 2012 van kracht. Deze wet geldt voor alle aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven bij het plaatsen van opdrachten (werken, leveringen en diensten). Weet u al wat er precies veranderd is ten opzichte van eerdere regelgeving? We zetten de belangrijkste wijzigingen nog één keer op rij.

De nieuwe Aanbestedingswet 2012 wordt gehandhaafd sinds april 2013. Een aantal bepalingen in die wet zijn veranderd ten opzichte van eerdere regelgeving (BAO, BASS en WIRA). Dit zijn de belangrijkste:

Algemene bepalingen:

 • een aanbestedende dienst moet objectief kiezen welk type aanbestedingsprocedure hij gebruikt en welke ondernemer(s) hij toelaat. Op verzoek van ondernemer moet hij deze keuze schriftelijk motiveren;
 • een aanbestedende dienst moet zoveel mogelijk maatschappelijke waarde leveren;
 • opdrachten mogen niet onnodig worden samengevoegd;
 • een opdracht moeten worden opgedeeld in meerdere percelen. Als dit niet mogelijk is, dan moet dit in de aanbestedingsstukken gemotiveerd worden;
 • aanbestedende diensten moeten administratieve lasten zoveel mogelijk beperken;
 • eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen moeten in redelijke verhouding staan tot de opdracht;
 • een aanbestedende dienst behandelt ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze;
 • een aanbestedende dienst behandelt de inschrijvers op gelijke wijze;
 • een aanbestedende dienst handelt transparant;
 • aanbestedingsstukken moeten kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Europese aanbestedingen:

 • een aanbestedende dienst is verplicht te gunnen op criterium EMVI. Laagste prijs toepassen mag alleen wordt gemotiveerd waarom;
 • een aanbestedende dienst wacht ten minste twintig dagen voor sluiten van de overeenkomst;
 • geschiktheidseisen mogen geen betrekking hebben op de omzet, tenzij beargumenteerd. Als toch eisen gesteld worden, dan niet meer dan 300% van de opdrachtwaarde;
 • een aanbestedende dienst laat binnen vijftien dagen na ontvangst van een verzoek de gegadigde weten dat hij is afgewezen;
 • afzien van toepassing uitsluitingsgronden mag alleen bij dwingende redenen van algemeen belang en als het bedrijf in kwestie voldoende maatregelen heeft genomen om het vertrouwen te herstellen en als uitsluiting niet proportioneel is gezien de verstreken tijd sinds veroordeling en het voorwerp van de opdracht.

Werken onder de drempel:

 • het Aanbestedingsbesluit (AMvB) wijst het ARW 2012 aan als richtsnoer voor werken onder de drempel. Een aanbestedende dienst past deze voorschriften toe of motiveert in de aanbestedingsstukken waarom niet;
 • een aanbestedende dienst is een opdracht voor werken onder de drempel verplicht te gunnen op criterium EMVI. Laagste prijs toepassen mag alleen als een aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken motiveert waarom.

  Bronnen: Crow.nl

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.