Aantal slachtoffers stijgt nog steeds

Uit Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) blijkt dat het totaal aantal slachtoffers van arbeidsongevallen met 14% steeg ten opzichte van 2015. In 2016 kwamen 70 mensen om door arbeidsongevallen. Dat zijn er 19 meer dan het jaar daarvoor. De meeste slachtoffers vallen volgens de inspectie in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer.

Wettelijk verplicht

Werkgevers en werknemers zijn samen verplicht om te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Daaronder vallen veilig materieel, persoonlijke beschermingsmiddelen en scholing.
Een werkgever is ook verplicht om risico’s te beheersen. Elke ondernemer met personeel is al wettelijk verplicht om een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Maar hij kan ook breder kijken naar veiligheid, zoals het veiligheidsbewust zijn van medewerkers en de veiligheidscultuur binnen een organisatie. Natuurlijk moet er aandacht zijn voor de geldende wet- en regelgeving, veiligheidsprocessen en -systemen, risicobeheersing, het gedrag van mensen en de organisatiecultuur.
 
NCOI Techniek & Veiligheid levert een bijdrage aan de veiligheid in uw organisatie. Door verplichte training, door een curriculum van veiligheidstrainingen of door een maatwerktraject met aanvullende veiligheidsworkshops. We bieden trainingen aan op het gebied van BHV, EHBO, VCA, NEN, ATEX, SOG, Proces Veiligheid en Veiligheidskunde.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant