Menu
Background Marlijn

Afspraak brandveiligheid kabels wordt herzien

NEN maakt een nieuwe Nederlandse afspraak over de brandveiligheid van kabels: NTA 8012. Hierin worden afspraken, richtlijnen en eisen vastgelegd waaraan elektriciteitskabels moeten voldoen vanuit de laagspanningsnorm NEN 1010.

Onder de titel 'Beperking van schade als gevolg van brand van en via de elektrische leidingen in de elektrische installatie.' publiceert de Nederlandse normcommissie Elektrische Laagspanningsinstallaties (NEC 64) in de 1e helft van 2014 een gereviseerd document dat aansluit bij de CE-markering van kabels. Hierin wordt de Europese classificatietabel uit 2006 geïmplementeerd en wordt rekening gehouden met gebruikerservaringen en het Bouwbesluit 2012. Voor de kabelselectie wordt gekeken naar methodieken als de brandscan NPR 6059 waarbij sprake is van weinig brand- en rookverspreiding.

CE-markering

De nieuwe afspraak hangt nauw samen met de nieuwe Europese CE-markering van de brandveiligheid van kabels. Kabels zijn met betrekking tot 'reaction to fire' opgenomen in de Europese Bouwproductenverordening (CPR = Construction Products Regulation). Net zoals andere bouwproducten worden kabels geclassificeerd in verschillende brandklassen. Eind 2014 zijn alle normen beschikbaar en kunnen fabrikanten de CE markering met aanduiding van de brandklasse toepassen. Na een jaar moeten alle kabels worden voorzien van deze aanduiding met vermelding van de brandklasse. De nieuwe NTA 8012 sluit hierbij aan.

Bronnen: Nen en e-veiligheid.  

Deel dit artikel

Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.