Arbowet 2013: hogere boetes, hardere aanpak

Bedrijven die de wet overtreden kunnen van de Inspectie SZW per 1 januari 2013 hogere boetes krijgen en in het uiterste geval worden stilgelegd. Bij bedrijven die zich wél aan de wet blijken te houden, gaat de inspectie juist minder vaak langs. Per 1 januari 2013 is de ‘Aanscherping handhaving en santiebeleid SZW-wetgeving’ ingegaan. De nieuwe boetenormbedragen voor de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbeidstijdenwet zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

Lik-op-stuk

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert of een bedrijf voldoet aan de wettelijke voorschriften en kan bij overtredingen boetes opleggen zonder tussenkomst van een rechter. Werkgevers worden met dit lik-op-stukbeleid sneller geconfronteerd met de gevolgen van hun eigen nalatigheid. De Inspectie SZW kan aan werkgevers (en werknemers) boetes opleggen tot maximaal € 22.500 per beboetbaar feit. De hoogte van de boete is afhankelijk van de hoeveelheid werknemers en de ernst van de overtreding. Bij herhaling van een overtreding kan een boete flink oplopen. Bij een zogenoemde zware overtreding wordt het normbedrag vermenigvuldigd met 2. Een zware overtreding is bijvoorbeeld het plaatsonafhankelijk werken met gevaarlijke stoffen die niet zijn toegestaan. Ook voor de Arbeidstijdenwet is een tarieflijst met boetebedragen beschikbaar. In de tabel vindt u een aantal voorbeelden van de boetenormbedragen die bij specifieke overtredingen horen.

Arbo-opleidingen

Reed Business Opleidingen biedt 8 passende arbo-opleidingen aan, waarin u naast actuele wet- en regelgeving en arbo-kennis ook gerichte vaardigheden opdoet om dit alles in de praktijk te brengen. Klik hier voor het complete overzicht van arbo-opleidingen.

Bron: ARBO-rendement.nl

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant