BRZO+: van afstemming naar aansturing

Nu LAT RB is overgegaan naar BRZO+ is hiervoor het inrichtingsplan ‘Van afstemming naar aansturing' opgesteld. "LAT RB draaide echt om coördinatie en afstemming. Met BRZO+ gaan we samen sturen en programmeren.” Aldus Maarten de Hoog, DCMR Milieudienst Rijnmond.

Er blijven 3 partijen verantwoordelijk voor de uitvoering van het BRZO: het Wabo Bevoegd Gezag (zoals DCMR), Veiligheidsregio's (de brandweer) en de inspectie SZW. Deze partijen gaan intensiever samenwerken en zullen meer gezamenlijk gaan inspecteren en projecten uitvoeren. In het inrichtingsplan staan dan ook zaken beschreven over samenwerken in de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij risicovolle bedrijven. En welke overlegstructuur hiervoor wenselijk is. De ambitie van BRZO+ is landelijk prioriteiten stellen en op dezelfde manier inspecteren en handhaven.

"Het belangrijkste is dat we naar de bedrijven en andere belanghebbenden toe nog meer willen optreden als één overheid”, vertelt Maarten de Hoog, directielid DCMR. “LAT RB draaide echt om coördinatie en afstemming. Met BRZO+ gaan we samen sturen en programmeren. Ook nieuw is dat BRZO+ niet alleen gaat over uniformiteit voor BRZO-toezicht, maar ook voor vergunningverlening aan bedrijven."

De grootste uitdaging in de nieuwe structuur is volgens Janssen of de betrokken partijen erin slagen die slagvaardigheid en eendracht ook waar te maken en uit te stralen. Directeur Inspectie SZW Frans Janssen: “Door de nieuwe samenstelling zal het aan tafel meer over uitvoering gaan en minder over alles wat daaromheen speelt. Er zijn simpelweg minder partijen; alleen de uitvoerders.”

Inspectie SZW heeft als 1 van de 3 toezichthouders niet alleen de wettelijke opdracht, maar ook de oprechte intentie om goed met de andere partijen samen te werken. "Dat betekent voor ons investeren in uniformiteit en eensgezindheid, ten behoeve van de bedrijven. Dat begint ermee dat we allemaal hetzelfde beeld op het netvlies hebben van die bedrijven. De uitgangspunten moeten eensluidend zijn, zodat er een helder en uitvoerbaar inspectieprogramma komt. Het is wel een uitdaging op zich om vervolgens via de afgesproken strategie te handelen. "

Rapporten SZW openbaar

Belangrijk aandachtspunt voor de inspectie is dat de samenvattingen van inspectierapporten openbaar gemaakt zullen worden. Janssen: "Tot nu toe schreven we die rapporten voor onszelf en voor de bedrijven; voor mensen die een bepaalde voorkennis hebben en bekend zijn met het jargon, kortom, voor de inner circle. Door publicatie worden de rapporten toegankelijk voor de buitenwacht, voor het grote publiek. Daar zullen we rekening mee moeten houden bij het schrijven van die samenvattingen."

Bron: latrb.nl 

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.