Belangrijke voorgestelde wijzigingen F-gassenverordening

Eind 2012 is het definitieve voorstel voor een aangepaste F-gassenverordening gepubliceerd. Uiteraard is er met de doelstelling van de bestaande regelgeving en de aankondigde wijzigingen ten aanzien van de HFK’s niets mis. Toch zitten er aan het voorstel ook een aantal haken en ogen.

Nieuwe berekeningswijze lekcontrolefrequentie

We zijn er nog maar net aan gewend, dat het aantal controles wordt vastgesteld op basis van het aantal kilogram koudemiddel. Het voorstel is echter nu om dit te doen aan de hand van het tonnage CO2-equivalent. Wat betekent dat dit voor elke installatie eerst uitgerekend moet worden. Een extra administratieve last dus.

Diploma’s niet langer onbeperkt geldig

Heb je een F-gassendiploma dan ben je verplicht om die elke 5 jaar te herregistreren. Doe je dat niet dan verliest je diploma z’n geldigheid. Hiervoor moet je eens in de 5 jaar een voorgeschreven opleiding volgen en het examen succesvol afronden. Daarnaast komen er ook voor alternatieve koudemiddelen (HFO, NH3, CO2, HK’s) verplichte opleidingen en examens.

Effect versnelde uitfasering R404A en R507A

Vanaf 2020 geldt er een verbod op het repareren en (dus) bijvullen van installaties met een vulling van meer dan 5 ton CO2 equivalent (GWP) <2500. In de praktijk betekent dit dat dus een vervroegde afschrijven waardoor we dus financieel nadeel ondervinden. Voor meer informatie over de uitfasering van de chloorhoudende koudemiddelen, CFK’s en HCFK’s kun je terecht op onze website.

F-gassendiploma behalen of je kennis verbreden?

Zoek je een praktische opleiding die aansluit op je huidige kennis of wil jij graag het F-gassendiploma halen? Lees meer over onze opleidingen om verantwoord en veilig met installaties te kunnen werken:

F-gassen Categorie I (theorie en praktijk) (FGC1)
Basisopleiding koeltechniek (KTA)
Basisopleiding koeltechniek praktijk (KTAP)
Koeltechnische installaties ontwerpen (KTC)


Op de site Europa-nu vind je het complete voorstel van de Europese Commissie

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant