Aanvragen van vergunning handelingen en werkzaamheden: hoe doet u dit?

Indien u een vergunning wilt aanvragen omdat u of uw medewerkers te maken hebben met straling, dan kunt u dit doen bij de overheid. 

De aanvragen worden beoordeeld door Team Stralingsbescherming van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en uiteindelijk verleend namens de minister van Economische Zaken.

Procedure

Het aanvragen van een vergunning kan in veel gevallen via een standaardformulier. Op dit formulier kunt u de informatie kwijt die Team stralingsbescherming nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Als basis voor de toetsing, raadpleeg artikel 2.6 van de uitvoeringsregeling Stralingsbescherming EZ. Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft, bekijk dan de website van de overheid voor de omschrijving van handelingen en werkzaamheden met stralingsbronnen.

Basisprincipes van de aanvraag

Er zijn drie basisprincipes waar u rekening mee dient te houden bij een vergunningsaanvraag. 1. Rechtvaardiging Op het aanvraagformulier geeft u aan welk categorienummer de handelingen en/of werkzaamheden betreft. Staat deze niet in de   lijst dan moet u zelf aangeven wat de voor-en nadelen zijn van een handeling met oog op gezondheid, sociale, economische en financiële aspecten. Zijn de voordelen groter dan de nadelen, dan is de handeling toegestaan. Handelingen en werkzaamheden die niet zijn toegestaan kunt u terugvinden in de negatieve lijst. 2. ALARA Dit staat voor As Low As Reasonable Achievable. De ondernemer is ervoor verantwoordelijk dat de blootstelling van medewerkers aan stralingsbronnen zo laag mogelijk is. Dit geldt ook voor potentiële blootstellingen. 3. Dosislimieten Er is vastgesteld wat de maximale dosislimieten zijn voor mensen om aan te worden blootgesteld. Deze mogen niet worden overschreden.

Nadere toelichting

Wanneer uw aanvraag onvoldoende informatie bevat, dan krijgt u binnen 8 weken het verzoek dit aan te vullen. Een vergunningsaanvraag wordt namelijk altijd binnen 8 weken beoordeeld door Team Stralingsbescherming. Op het moment dat uw aanvraag meer informatie behoeft, wordt deze opgeschort. De termijn van 8 weken pas dus weer gaat lopen op het moment dat de nadere informatie is ontvangen.

Hoe snel krijg ik een vergunning?

Vaak zal er binnen 8 weken na de aanvraag een beschikking volgen. Maar in een enkel geval zal de vergunning gebonden zijn aan een uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure: dit is afhankelijk van de activiteit van de radioactieve bron. Omwonenden krijgen dan de gelegenheid om te reageren op de beschikking. De beslistermijn is hierbij vastgesteld op 6 maanden. Wilt u weten of er bij u sprake is van deze procedure, bekijk dan artikel 46 van het Besluit stralingsbescherming.

6 weken wachttermijn

Krijgt u een vergunning, dan wordt dit in de Staatscourant gepubliceerd. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om bezwaar te maken, zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. In deze periode geldt uw vergunning nog niet.

Soorten vergunningen

Er wordt in een locatie (bedrijf) altijd één vergunning aangevraagd voor alle toepassingen. Let op: wijzigt uw situatie in de tussentijd, dan bent u altijd verplicht dit aan te geven omdat u dan wellicht een andere vergunning nodig heeft.

1. Eenvoudige vergunningen Hierbij wordt de situatie van één of meerdere toepassingen vastgelegd.

2. Verzamelvergunningen Ook in dit geval wordt de situatie vastgelegd, maar deze vergunning krijgt u indien er meerdere vergelijkbare stralingsbronnen aanwezig zijn. Als ondernemer wordt u toegestaan om – onder bepaalde voorwaarden – de situatie te wijzigingen, maar dan wordt de vergunning wel aangepast. Meld dit daarom wel altijd aan Team Stralingsbescherming op deze wijze.

3. Complexvergunningen Deze vergunning betreft omvangrijke locaties in complexe situaties. Ondernemers van deze locaties beschikken vaak over deskundigen met hoge graad van deskundigheid. Als de interne verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed zijn geregeld, dan kent de overheid deze ondernemers soms extra vrijheden toe om de situatie naar eigen inzicht te wijzigingen.

Vragen?

Heeft u vragen over Stralingsbescherming, bel dan 088 - 042 42 42.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland    

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.