Brand- en explosiegevaar in de afvalbranche

In de afvalbranche komt brand- en explosiegevaar voor bij onder andere:

  • Het inzamelen van afval door chemische reacties in het aangeboden afval
  • In het inzamelvoertuig gloeiende as van bijvoorbeeld de barbecue
  • Broei van organisch materiaal door microbiële activiteit in de afvalopslag, het composteerproces en in de stortplaats
  • Het transport van afval dat langere tijd in opslag is geweest
  • Het produceren van biogas dat ontstaat door vergisting van organisch materiaal
  • Het vlam vatten van stortgas in de afvaldeponie
  • Bij het graven van gasgangen in de afvaldeponie
  • De opslag en het transport van ontvlambare vloeistoffen en oplosmiddel houdend afval • Het verwerken van ongebluste kalk, fijn verdeeld actief kool en HOK (Herdofen Kohle)
  • Onderhoud en reparatie door middel van heet werk zoals lassen en slijpen in de buurt van brandbare materialen, stoffen en vloeistoffen
  • Explosieve atmosferen in besloten ruimten zoals tijdens het composteerproces, in afvalenergiecentrales en bij rioleringsbeheer

Beschrijving van de risicogroep

Gevaar voor brand en explosie ontstaan op die plaatsen waar zuurstof, een brandstof en een ontstekingsbron tegelijkertijd in de juiste combinatie aanwezig zijn. Als brandstof dient een gas, een damp, een vloeistof of een concentratie stofdeeltjes. Meestal bestaat de brandstof uit brandbaar afval of brandbare chemicaliën. De ontstekingsbron kan een vonk, een chemische reactie met warmteontwikkeling of een heet voorwerp zijn. Gevaar voor explosie ontstaat als een ontstekingsbron zoals een vonk, een explosief damp-luchtmengsel tot ontploffing kan brengen, bijvoorbeeld benzinedampen bij een tankstation.

Een ontsteekbaar mengsel van damp of gas met lucht wordt een explosieve atmosfeer genoemd. Explosiegevaar in de afvalbranche is ondermeer aanwezig in/bij het inzamelen en bewerken van ontvlambare vloeistoffen, het produceren van biogas, het ontstaan van stortgas op de deponie, in de aanvoer van de afvalenergiecentrale en in het rioolstelsel. Het risico van brand en explosie houdt in dat werknemers en mensen in de omgeving zich kunnen verbranden of ernstig lichamelijk letsel oplopen.

De bedrijfsschade als gevolg van een brand of explosie kan groot zijn. Als in een deel van het bedrijf gevaar voor brand bestaat, dan geldt een verbod op roken, open vuur en vonken. Bij gevaar voor explosie stelt het bedrijf een gevarenzone in waar absoluut geen ontstekingsbron aanwezig mag zijn en dus uitsluitend EX-apparatuur mag worden toegepast.

Bron: Arbocatalogus.nl 

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.