Groot tekort aan wiskundeleraren

Het Platform Wiskunde Nederland luidt de noodklok. Doordat het bedrijfsleven wiskundigen wegkaapt met hogere salarissen en betere loopbaanperspectieven, is er sprake van een groot tekort aan wiskundeleraren in Nederland.
 
Verdubbeling vacatures
Uit cijfers van Meesterbaan, de vacaturesite voor banen in het onderwijs, blijkt dat het aantal vacatures voor wiskundedocenten op scholen in het middelbaar en voorgezet onderwijs verdubbeld is in vier jaar tijd. Er zijn veel meer vacatures dan bij andere vakken als Nederlands, economie en aardrijkskunde.
 
Nederland moet wiskundig sterker worden
Woordvoerder van Platform Wiskunde Nederland Remco van der Hofstad wijst erop dat Nederland wiskundig sterker moet worden om internationaal mee te kunnen blijven draaien in de economie. Wiskunde speelt volgens hem een steeds grotere rol in de maatschappij en het is erg belangrijk dat mensen gevoel voor cijfers hebben en weten wat ze betekenen. Er zijn echter maar weinig wiskundestudenten, en die kiezen ook nog eens voor een loopbaan buiten het onderwijs. Vorig jaar studeerden er 210 wiskundestudenten af, terwijl er, volgens Meesterbaan, behoefte was aan 528 docenten.
 
Natuur- en scheikundedocenten geven wiskunde
Op dit moment worden wiskundelessen steeds vaker gegeven door docenten natuurkunde of scheikunde. Marian Kollenveld van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraar vindt dat een ongewenste ontwikkeling, omdat een natuurkundige volgend haar toch anders over wiskunde praat dan een echte wiskundige. Dit zou de kwaliteit niet ten goede komen.
 
HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde bij NCOI
Dankzij het lerarentekort heeft u als (aankomend) docent wiskunde dus een uitstekend toekomstperspectief. Heeft u de ambitie docent wiskunde te worden? Dan is dit het moment om met uw HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde van NCOI te beginnen.
 
Bron: AD

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant