Laaggeletterdheid neemt flink toe in Nederland

Het aantal mensen dat grote moeite heeft met lezen en schrijven lijkt alleen maar toe te nemen. Vijf jaar geleden waren dit er 1,1 miljoen, inmiddels is dit aantal opgelopen tot 1,3 miljoen.
 
Oorzaak van dit groeiende aantal is te vinden in een grote groep zwakke (allochtone) leerlingen die door het lage taalniveau van hun ouders ook slecht scoren op taalgebied. Ook de vergrijzing lijkt een rol te spelen. De groeiende groep ouderen zou veel minder moeite doen om hun taalvaardigheid op niveau te houden.
 
Laaggeletterdheid verdeelt bevolking in twee groepen
Marja van Bijsterveldt, voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, ziet de toename als een groot probleem, omdat deze de bevolking in twee groepen verdeelt. Enerzijds de geletterden die toegang hebben tot gezondheidszorg, een goede baan en een ruim sociaal netwerk. Anderzijds de laaggeletterden die vaker dan gemiddeld werkloos zijn en meer gezondheidsproblemen hebben. Ook is deze laatste groep minder goed in staat zijn kinderen voor te lezen, wat weer negatieve gevolgen heeft voor de taalontwikkeling van die generatie.
 
Oplossing ligt mogelijk in beter taalonderwijs
Laaggeletterdheid kost de samenleving jaarlijks een half miljard euro. Van Bijsterveldt ziet een oplossing in het omhoog brengen van de kwaliteit van het taalonderwijs over het hele opleidingstraject, dus van peuter tot student. De Tweede Kamer bespreekt binnenkort hoe dit probleem het beste aangepakt kan worden.
 
Wilt u zich inzetten voor de bevordering van taalvaardigheid van scholieren en studenten? Bekijk dan eens de volgende opleidingsprogramma’s van NCOI Opleidingen: Masterclass Leerproblemen en beleid, Masterclass Begeleiden van Leren en Ontwikkelen, Post Bachelor Taalspecialist
 
Bron: Nationale Onderwijsgids

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant