Omgevingswet biedt kansen voor de bouwsector

Op welke termijn het gaat gebeuren is nog niet duidelijk, maar de Omgevingswet komt eraan! Het realiseren van de Omgevingswet is een complexe operatie met meerdere onderdelen die demissionair minister Schultz zorgvuldig wil uitvoeren. Maar we kunnen ons nu al verheugen op de kansen die deze wet biedt voor de bouwsector.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving en gaat iedereen aan. Het stelsel van de Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving, maar ook voor burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving.
 
Meer informatie over de Omgevingswet? Schrijf je nu in voor de Studiedagen Grondverwerving & Schadevergoedingen.

De Omgevingswet biedt kansen voor de bouw!

De versimpeling van regels en vermindering van de bureaucratie zorgen ervoor dat de bouw in de toekomst meer ruimte krijgt. Vergunningen kunnen makkelijker en sneller worden verleend en er is meer ruimte voor creativiteit. In de toekomst zullen de provincie of het rijk alleen nog maar taken uitvoeren als het niet binnen de gemeente geregeld kan worden.

Wat verandert de Omgevingswet?

Het kabinet maakt het omgevingsrecht makkelijker en voegt alle regelingen samen in 1 Omgevingswet. Zo staat op de site van de Rijksoverheid. En wat levert dat op? Een aantal feiten op een rij:

 • Van 26 wetten naar 1.
 • Van 5000 wetsartikelen naar 350.
 • Van 120 ministeriële regelingen naar 10.
 • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.
 • 1 wet voor de hele leefomgeving.
 • De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
 • Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.

 Meer informatie over de Omgevingswet? Schrijf je nu in voor de Studiedagen Grondverwerving & Schadevergoedingen.

Wat betekent dit concreet voor de bouwsector?

Het stelsel van de Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Het vraagt om een heel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: ‘Mag het wel?’. Hierdoor is er meer ruimte om te ondernemen. Dat is onder andere te zien aan:

 • Eén vergunning per project voor zowel burgers als bedrijven.
 • ‘Ja, mits’-principe in plaats van ‘nee, tenzij’-principe.
 • Regels op één plek.
 • Participatiemogelijkheid voor burgers aan de voorkant bij beleidsontwikkeling.
 • Ruimte om te anticiperen.

Waarom is de verandering nodig?

Een belangrijke basis van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Dit is een strategische visie voor de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed en moet rekening houden met de milieubeginselen. De Omgevingswet draagt zo ook bij aan een duurzamere samenleving en omgeving.

Het Rijk, de provincie en de gemeente moeten ieder een omgevingsvisie opstellen. Daarnaast is het ook mogelijk dat gemeenten in een bepaalde regio gezamenlijk één omgevingsvisie opstellen.
De omgevingsvisie wordt uitgewerkt in een omgevingsplan, een omgevingsverordening en/of een programma. Daarmee is de omgevingsvisie dus richtinggevend bij de omgevingsplannen die een gemeente of een provincie voor een gebied maakt.

Hebben burgers en bedrijven invloed?

Burgers en bedrijven zijn niet direct gebonden aan de inhoud van de omgevingsvisie, mits zij daar bij worden betrokken. Een voorbeeld daarvan is de provincie Gelderland, die al in 2014 hun omgevingsvisie hebben vastgesteld. Gelderland heeft bewust stakeholders, zoals natuur- en milieubelangenorganisaties, vastgoedeigenaren, detailhandelsverenigingen, binnenstadsmanagers en land- en tuinbouworganisaties, betrokken bij de planvorming. Dit heeft geleid tot een omgevingsvisie waarin staat hoe de omgeving er in de toekomst uit moet zien en die wordt gedragen door de provincie, inwoners, bedrijven en waterschappen.

Conclusie

Even een korte samenvatting: de Omgevingswet biedt meer kansen, doordat er een versimpeling van de regels is. Op welke termijn is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens de website van de Rijksoverheid treedt de wet in 2019 in werking en kunnen we dus nu al volop brainstormen voor nieuwe bouwprojecten.
 
Meer informatie over de Omgevingswet? Schrijf je nu in voor de Studiedagen Grondverwerving & Schadevergoedingen.
 
Blijf ook op de hoogte van ontwikkelingen in de veiligheids- en industriesector door uzelf in te schrijven voor deze nieuwsbrieven.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.