Volop HR-veranderingen in 2014

Welke HR-veranderingen zijn er in 2014? Een aantal belangrijke zaken op het gebied van wet- en regelgeving is inmiddels gepubliceerd en ingegaan per 1 januari. HR Praktijk zet ze handig op een rij, van AOW-leeftijd en de subsidieregeling praktijkleren tot de werkbonus en de premiekorting voor jongere werknemers.

Het begint met de AOW-leeftijd die in 2014 65 jaar en twee maanden is geworden. De algemene heffingskorting (voor wie jonger is dan 65 jaar) is verhoogd met € 102,-. Voor inkomens boven € 19.645,- is de algemene heffingskorting geleidelijk verlaagd met maximaal € 7.437,- bij een inkomen vanaf € 58.000,-. Bezig met praktijkleren? Dan is het goed om te weten dat de afdrachtvermindering onderwijs per 1 januari is afgeschaft en vervangen door de helaas enigszins uitgeklede subsidieregeling praktijkleren.
Verder is de maximale arbeidskorting, die € 1.723,- was in 2013, verhoogd tot € 2.097,-. De arbeidskorting voor inkomens vanaf € 81.000,- is verlaagd van € 550,- naar € 367,-.
HR-studenten zullen ook deze boodschap interessant vinden: per 1 januari is de stamrechtvrijstelling geheel afgeschaft. Als voor deze datum een beroep op de stamrechtvrijstelling rechtsgeldig is gedaan, wordt dit echter wel gerespecteerd.
De werkbonus vormt dit jaar onderdeel van de loonheffingskorting, een maatregel uit de Fiscale Verzamelwet 2013. Tot slot betalen werkgevers nu ook een gedifferentieerde premie voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk contract. Tot 1 januari van dit jaar deden zij dat alleen voor werknemers met een vast contract. Deze premiedifferentiatie leidt tot een aantal verschuivingen in de financiering van uitkeringen uit fondsen in 2014. Alle gedifferentieerde premies worden betaald uit de Werkhervattingskas. Bron: HR Praktijk

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant