WWZ legt nadruk op scholing

In 2015 treedt de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de scholing van medewerkers. Wat kunnen werkgevers en werknemers vanaf volgend jaar verwachten en waar moeten zij rekening mee houden?
 
Uitvoeren eigen functie
Vanaf 1 juli volgend jaar geldt in het kader van 'goed werkgeverschap' een wettelijke scholingsplicht. Dit betekent dat werkgevers het voor hun werknemers mogelijk moeten maken opleidingen te volgen die zij nodig hebben om hun functie goed te kunnen uitvoeren. Werkgevers beschikken zo over goed opgeleid personeel en werknemers kunnen hun werk met minder stress en dus meer arbeidsvreugde uitvoeren.
 
Andere functie
Ook als een functie van een werknemer komt te vervallen, of als hij niet langer in staat is zijn huidige functie te vervullen, geldt de scholingsplicht. Van de werkgever wordt in zo'n situatie verwacht dat hij de werknemer de mogelijkheid biedt om scholing te volgen, zodat deze aan de slag kan in een andere functie. Het streven daarbij is dat de arbeidsovereenkomst tussen het bedrijf en de medewerker blijft bestaan.
 
Beëindiging dienstverband
Vanaf 1 juli veranderen ook de regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Het wordt daardoor moeilijker om medewerkers te ontslaan. Uiteraard blijft de regeling dat er een redelijke grond voor de opzegging moet zijn, bestaan. Daarnaast moet de werkgever aantonen dat de betreffende werknemer niet (of in elk geval niet binnen een redelijke termijn) te herplaatsen valt, ook niet als de werknemer scholing krijgt aangeboden. Deze laatste regel is overigens niet van toepassing in gevallen waarin sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.
 
Aftrekbaarheid
Omdat de kantonrechtersformule (de richtlijn die de hoogte van de vergoeding bepaalt als een arbeidsovereenkomst wordt ontbonden) gaat verdwijnen, wordt de zogenoemde transitievergoeding actueel. Deze vergoeding is bedoeld om medewerkers (om)scholing en professionele begeleiding van werk naar werk te bieden. Als een werkgever kan aantonen dat hij in de vorm van opleidingen in een werknemer heeft geïnvesteerd om zo zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten, dan mag hij deze kosten in bepaalde gevallen in mindering brengen op de te betalen transitievergoeding.
 
Bent u werkgever en wilt u meer kennis en inzicht op HR-gebied? Of werkt u op een HR-afdeling en wilt u uw huidige kennis vergroten of aanscherpen? Kijk dan eens bij ons uitgebreide opleidingsaanbod op het gebied van personeel en organisatie.
Wilt u uw medewerkers een opleidingsmogelijkheid bieden? Bekijk dan ons volledige opleidingsaanbod, dat speciaal is toegespitst op werkende volwassenen.
 
Bron: HRPraktijk.nl

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.