Werkgever kiest steeds vaker voor fitte werknemer

Werkgevers zijn gebaat bij gezonde werknemers omdat deze minder vaak ziek zijn en daardoor optimaal inzetbaar. Corporate wellness, waarbij werkgevers sportief gedrag van medewerkers stimuleren, is dan ook de nieuwste trend.
 
Sporten onder werktijd
Uit een enquête van MKB-Nederland blijkt dat drie op de vijf werkgevers zich graag bemoeit met de gezondheid van de werknemers, zelfs als het werk niet lijdt onder de gezondheidsomstandigheden. Hoogleraar Organisational Behaviour, Andre Spicer, zegt dat werkgevers zelfs nog meer zouden moeten doen aan de fitheid van de werknemers. Dit kan bijvoorbeeld door hen onder werktijd te laten sporten. Het is echter wel belangrijk ervoor te zorgen de medewerker hiermee niet extra onder druk te zetten, omdat dit kan lijden tot een ongezonde mate van stress.
 
Sportieve mensen niet per definitie gemotiveerder
Ook blijken werkgevers is selectieprocedures vaak te kiezen voor kandidaten die fit zijn. Het is zelfs zo dat kandidaten die op hun CV aangeven aan sport te doen, meer salaris krijgen. Groot risico bij het selecteren op basis van dergelijke eigenschappen is dat men er hierbij vanuit gaat sportieve mensen ook heel gemotiveerd zijn op de werkvloer. Dit gaat natuurlijk lang niet altijd op.
 
Wilt u meer leren over duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Dan heeft NCOI Opleidingen een aantal interessante volledige opleidingen en trainingen op het gebied van HRM en Personeelsmanagement en Opleiding en Ontwikkeling.
 
Bron: P&O Actueel

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant