Certificering rondom arbo-kerndeskundigen wijzigt

Ben je certificaathouder arbeidshygiëne, A&O, of veiligheidskunde of wil je dit nog worden? Het huidige certificatieschema 2013 voldoet niet aan de eisen en zal worden moeten herzien, zo stelt de Raad van Accreditatie. Het revisieproces dit najaar kan nadelige gevolgen hebben voor de afgifte of verlenging van certificaten. Let dus goed op als je certificaat verloopt deze zomer.

De Certificering van arbo-kerndeskundigen (AH, A&O en VK) wordt binnenkort onder verantwoordelijkheid van de Beheerstichting Certificering Deskundigen (Stichting BCD) worden uitgevoerd. Dit proces vindt plaats conform een certificatieschema dat door het ministerie van SZW in het Staatsblad is gepubliceerd. De Raad van Accreditatie heeft nu vastgesteld dat het in 2013 gepubliceerde certificatieschema niet voldoet aan de eisen. De Stichting BCD bereidt momenteel een revisie voor.

Tijdelijk geen certificaten

De revisie van het certificatieschema neemt naar schatting veel tijd in beslag. Lukt het niet om de revisie vóór 1 juli 2014 te publiceren in het Staatsblad, dan zullen er in de periode van 1 juli tot 1 oktober tijdelijk geen certificaten te krijgen zijn. Houd hier rekening mee! Certificering en her-certificering is immers altijd de verantwoordelijkheid van de certificaathouder zelf.

Mijn certificaat verloopt…..wat nu?

De Stichting BCD wil ervoor zorgen dat er geen problemen bij certificaathouders ontstaan door de revisie. Daarom zullen certificaten nu zoveel mogelijk vóór 1 juli 2014 worden uitgegeven c.q. verlengd. Verloopt je certificaat binnenkort of heb je een nieuw certificaat nodig? Het is dan noodzakelijk om voor 1 juni 2014 de juiste documenten aan te leveren bij de certificerende instellingen Hobeon SKO en KIWA. Dit geldt ook voor certificaten die verlopen in de periode tussen 1 juli en 1 oktober 2014.

Vragen

Voor vragen kun je terecht bij de certificerende instelling waar je gecertificeerd bent.

Bronnen: Veiligheidskunde.nl

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant