Controle Inspectie SZW op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid

In Nederlandse bedrijven hebben nog te veel werknemers te maken met – soms ernstige – arbeidsrisico's. Om dit in te dammen, controleert de Inspectie SZW vanaf februari 2014 een groot aantal bedrijven op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de arbeidsveiligheid.

Bij deze bezoeken richt de Inspectie SZW zich vooral op de grootste arbeidsrisico's. Denk bijvoorbeeld aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de kans om een ongeval te krijgen bij het werken aan machines of door onveilige arbeidsplaatsen (bijvoorbeeld aanrijdgevaar, onveilig werken op hoogte). Omdat deze risico's hoog zijn bij bedrijven in de sectoren aardolie, chemie, farmacie, kunststof en rubber, staan deze dan ook bedrijven op de inspectie-shortlist.

Boetes en sancties

Wat als de inspecteur (weer) gebreken constateert? Dan kan het bedrijf op basis van de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving’ beboet worden. Kijk voor alle boetes en sancties op de website.

Zelfinspectie

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor veilig en gezond werk. Om te weten welke maatregelen u moet treffen, dient u eerst de risico’s die uw werknemers lopen in kaart te brengen. De basis hiervoor is de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), die overigens verplicht is en tijdens een inspectie overhandigd dient te worden. Daarnaast kunt u met de zelfinspectie Gevaarlijke stoffen zelf nagaan of u alle zaken op het gebied van werken met gevaarlijke stoffen op orde heeft.

Bron: Inspectie SZW

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant