De meerwaarde die de maintenance engineering opleiding biedt

In dit artikel gaat docent Jan Arts in op de meerwaarde die de maintenance engineering opleiding (MTE) biedt voor de deelnemers die deze opleiding volgen.

De opleiding

Zeker in deze tijd, waarbij de onderhoudsbudgetten door de crises onder druk staan, zoeken bedrijven naar mogelijkheden om het onderhoud efficiënter en beter uit te voeren. Of anders gezegd: bedrijven willen maintenance engineers die een proactieve aanpak beheersen. Dit vereist van maintenance engineers niet alleen een kritische attitude maar ook vaardigheden om problemen op een systematische en economisch verantwoorde wijze aan te pakken. De MTE opleiding sluit perfect bij deze visie aan, omdat het uitgangspunt is dat verbeteringen “waarde” toe moeten voegen bij de activiteiten om de instandhouding van assets te waarborgen. De focus van de opleiding ligt dan ook op de rol en competenties van de maintenance engineer en het toepassen van methodieken die noodzakelijk zijn om prestaties op de volgende deelgebieden te verbeteren:

  • Communicatie;
  • Veiligheid;
  • Beschikbaarheid / betrouwbaarheid installaties;
  • Betrouwbare data in het onderhoud beheersysteem;
  • Middelen (optimalisatie reservedelen, documentatie, tools en kennis);
  • En natuurlijk het verlagen van de onderhoudskosten.

Unieke aanpak van theorie en praktijk

Uit diverse onderzoeken blijkt dat bij bedrijven nog heel veel winst valt te boeken als de preventieve onderhoudsplannen geoptimaliseerd worden. Ook deelnemers geven aan dat er vaak reactief bij hun bedrijf wordt gewerkt en dat dit frequent leidt tot (te)veel ongewenste stilstand, veiligheidsrisico’s en hogere kosten. Vandaar dat we in de opleiding veel aandacht schenken aan het oefenen van methodieken voor het optimaliseren van het preventief onderhoud. Naast de theorie die best pittig is besteden we in de opleiding veel aandacht aan het analyseren en bespreken van praktijksituaties. Deze aanpak wordt als zeer leerzaam ervaren en legt de basis voor het ontwikkelen van een verbetervoorstel die de deelnemers zelf inbrengen. Deze “ proeve van bekwaamheid” maakt onderdeel uit van de opleiding. Uniek bij deze aanpak is dat vanaf de start van de praktijkopdracht, de leidinggevende van de deelnemer actief bij de keuze hiervan wordt betrokken. De ervaring heeft geleerd dat het betrekken van de leidinggevende bij de keuze en de uitvoering van de praktijkopdracht, aanzienlijke bijdraagt aan de kans dat het voorstel ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Coaching en presentatie van de praktijkopdracht

Recentelijk heb ik in Maarssen weer een MTE opleiding afgerond. Dit was een zeer betrokken en leergierige groep en de ingebrachte casussen waren van zeer hoge kwaliteit. Bij de coachingsbezoeken en de presentaties van de verbeterplannen, bleek dat de leidinggevenden en collega’s zeer enthousiast reageerden op de analyses en aanbevelingen om concrete problemen binnen hun bedrijf op een economisch verantwoorde wijze op te lossen. Het was fijn om te horen dat de deelnemers aangaven dat de opleiding prima aansloot bij hun persoonlijke leerdoelen en dat de geleerde theoretische en praktische vaardigheden hen een goede basis en vertrouwen voor de toekomst geven om de uitdagingen als maintenance engineer het hoofd te kunnen bieden. Jan Arts verzorgt sinds 2007 de opleiding Maintenance Engineering (MTE) voor NCOI Techniek. Na afronding van zijn HTS studie elektrotechniek is Jan ruim 37 jaar werkzaam geweest in diverse technische en leidinggevende functies. Na zijn pensionering kon hij alle aandacht richten op zijn passie: het verzorgen van opleidingen voor maintenance engineers. Jan vindt hierin veel voldoening omdat het ontzettend leuk is om samen met mensen uit de praktijk te sparren over het oplossen van problemen waarmee maintenance engineers in de dagelijkse praktijk te maken krijgen.

Auteur: Jan Arts, freelance docent NCOI Techniek

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.