De nieuwe UAV (2012) voor de bouw

Onlangs is de UAV 1989 aanpast en verworden tot de UAV 2012. Deze wijziging werd noodzakelijk geacht vanwege de aanpassing die het Burgerlijk Wetboek op het gebied van aanneming van werk had ondergaan en de feitelijke praktijk in de bouw. Voor de bouwpraktijk zijn de verzwaarde waarschuwingsplicht van de aannemer en de toegenomen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden het meest van belang.

Waarschuwingsplicht

Op basis van de UAV 2012 dient een aannemer de opdrachtgever reeds voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht. Dit betekent dat de aannemer voor gebreken in het ontwerp aansprakelijk is als hij de opdrachtgever niet tijdig waarschuwt. Ten opzichte van de UAV 1989 is deze waarschuwingsplicht naar een vroeger moment verschoven. Komt de aannemer niet tegemoet aan zijn waarschuwingsplicht dan zal hij de extra kosten van een deugdelijke uitvoering van het werk zelf moeten bekostigen en dit niet op de opdrachtgever kunnen verhalen. Anders dan in de UAV 1989 wordt de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor gebreken in de uitvoering van de werkzaamheden. Bij toepassing van de UAV 2012 kan de opdrachtgever de aannemer niet aansprakelijk houden voor bouwfouten als niet blijkt dat de opdrachtgever zelf voldoende toezicht heeft gehouden. Dit is een belangrijke wijziging die de verantwoordelijkheid van partijen voor de uitvoering van het werk ingrijpend wijzigt. Een opdrachtgever zal bij het constateren van een gebrek dus niet meer eenvoudig naar de aannemer kunnen wijzen als hijzelf niet voldoende toezicht op de uitvoering van het werk heeft gehouden. Voor iedere professional die op enige wijze werkzaam is in de bouw is het dus van belang zich bewust te zijn van de hierboven genoemde en wijzigingen van de UAV. Zij komen uitgebreid aan bod in de cursus Update UAV voor de bouw (verzorgd in een halve dag, zowel in ochtend- middag of avondprogramma mogelijk). 

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant