Dynamiek in de bouw: van trend naar training

Hoe goed sluiten opleidingen aan bij trends?

Hoe dynamischer een sector is, hoe groter de behoefte aan continue ontwikkeling van kennis en kunde. Vanuit dat perspectief bezien is de bouw- en vastgoedsector het walhalla voor opleiders als NCOI Techniek. Deze sector is immers continu in beweging! Maar een dynamische omgeving is niet het enige ingrediënt voor een voorspoedige kennisontwikkeling. Je hebt ongetwijfeld gemerkt dat als het economisch wat minder gaat, ‘rendement’ ontzettend belangrijk wordt. Voor opleidingen geldt precies hetzelfde: als jij kiest voor een opleiding, dan wil je dat deze aansluit bij de trends in de sector en dat je daar maximaal rendement uit haalt. Hieronder beschrijven we drie belangrijke trends en laten we zien hoe NCOI Techniek die vertaalt naar het optimale rendement voor zowel partners als deelnemers.

Betere samenwerking met BIM
Het bouwproces moet de komende jaren worden aangepast: nu of in de nabije toekomst werken bedrijven uit de gehele keten intensief samen, wordt informatie online uitgewisseld en komt er ruimte om met innovatieve oplossingen tegemoet te komen aan de wensen en verwachtingen van opdrachtgevers. Trending topic in de bouwwereld is BIM, ofwel werken volgens het ‘Bouwwerkinformatiemodel’. Het is een methode die een grotere efficiency biedt in de samenwerking tussen ketenpartners en die bovendien het risico op faalkosten substantieel verkleint. Kortom: sectorbreed een betere dienstverlening en een optimaal rendement nastreven door slimmer en integraal samen te werken.

Gezamenlijk aanbesteden
In het verlengde van BIM ligt de toename van innovatieve (geïntegreerde) contractvormen. Het doel van innovatieve contractvormen is een betere verdeling van de risico’s binnen een project en het bereiken van betere oplossingen door de inbreng van expertise en creativiteit vanuit de markt. De opdrachtgever vraagt niet alleen om het bouwen van het project, maar ook het ontwerpen en vaak financieren en onderhouden voor een langere periode. Om aan deze vraag te voldoen, schrijven ketenpartners vaak gezamenlijk in om de opdracht gegund te krijgen. Bij de aanbesteding van innovatieve contracten wordt door de opdrachtgever ‘op waarde’ gegund, op basis van EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De opdrachtgever waardeert dan op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit. Onder kwaliteit worden dan criteria verstaan als uitvoering, levertijd of planning, milieukenmerken, klantenservice, duurzaamheid, overlast omgeving, enzovoort.

Objectieve en onafhankelijke vastgoedwaardering
Een goede waardering is de kern bij het taxeren van vastgoed. Ieder jaar wordt vastgoed gewaardeerd met een totale geschatte waarde van ruim 500 miljard euro. Banken en institutionele beleggers als verzekeraars en pensioenfondsen hebben miljarden euro's uitstaan in commercieel vastgoed. De belangen zijn dus groot en de financiële crisis heeft de afgelopen jaren eens te meer duidelijk gemaakt dat vastgoedwaarderingen objectief en onafhankelijk tot stand moeten komen. Sinds 1 januari hebben verschillende brancheverenigingen zich daarom verenigd in een centraal register: het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs: “Het doel van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is – in het publieke belang – het bevorderen van de verdere professionalisering van het beroep van vastgoedtaxateur en van de transparantie van het proces van vastgoedwaarderingen.” (bron www.nvrt.nl)

Rendement
De drie trends lijken op zich heel verschillend, maar zij hebben een gemene deler: value for money, daar draait het om. NCOI Techniek vertaalt dit door naar een optimaal leerrendement voor deelnemers en de – vaak financieel investerende – werkgevers. Hoe? Door belangrijke trends direct door te vertalen naar de diverse opleidingen en trainingen.

In eerste instantie doen we dit om te voorzien in de informatiebehoefte die een nieuwe trend oproept. Doordat onze docenten zelf werkzaam zijn binnen het vakgebied waarover zij lesgeven, volgen zij de trends en ontwikkelingen vanuit de praktijk op de voet. Hierdoor koppelen zij trends één op één aan de praktijk van de deelnemers.

In een later stadium evolueert een breed gedragen informatiebehoefte naar een leerbehoefte, waarin niet zozeer de kennis zelf, maar de toepassing ervan centraal staat. Dit vraagt vaak om een heel nieuwe opleiding of training. NCOI Techniek ontwikkelt daarom continu trainingen en opleidingen naar aanleiding van specifieke vragen vanuit de markt. Wat begint als maatwerktraject voor bedrijf X, resulteert later vaak in een succesvolle opleiding voor deelnemers vanuit het gehele werkveld. Ontwikkelen met en voor de markt. Dat is waar NCOI Techniek voor staat. 

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.