Explosiegevaar in de afvalbranche

Voor de afvalbranche geldt dat er altijd explosiegevaar aanwezig is. In de arbocatalogus van de afvalbranche vind je een aantal handreikingen om veiligheidsrisico’s te beheersen en te registreren en hoe je intern over explosiegevaar communiceert.

In de afvalbranche komt brand- en explosiegevaar voor tijdens het transport, de opslag en het verwerken van afval. Denk hierbij aan chemische reacties, broei, vergisting van afvalmateriaal. Daarnaast kan er explosiegevaar ontstaan tijdens het produceren van biogas, het graven van gasgangen in de afvaldeponie of tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zoals lassen en slijpen in de buurt van brandbare materialen, stoffen en vloeistoffen.

Arbocatalogus Afvalbranche

De Arbocatalogus Afvalbranche biedt praktische en relevante maatregelen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de afvalbranche te voorkomen, of, indien dat niet mogelijk is, te beperken. In de branchecatalogus worden verschillende manieren beschreven waarop werkgevers kunnen voldoen aan de doelvoorschriften van de overheid. Zo zijn er leidraden en (bewerkingen van) beleidsregels en verwijzingen naar (NEN-)normen te vinden. En staan er tevens jurisprudentie, vindingen van individuele bedrijven en maatregelen wat betreft inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in opgenomen. Klik hier om direct naar de Arbocatalogus Afvalbranche te gaan.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant