Financiële voordelen voor werkgever én werknemer

Gaat u of uw werknemer een opleiding volgen? Dan is het goed om vooraf de subsidiemogelijkheden te checken. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of het UWV. Bent u lid van een brancheorganisatie, informeer dan naar subsidies binnen de geldende CAO.

Veel branches hebben een eigen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) waarbij een gedeelte van de loonsom wordt gereserveerd voor opleidingsactiviteiten van werknemers. Werkgevers dragen deze reserveringen over aan het O&O-fonds dat tot hun branche behoort. Bij een aantal O&O-fondsen dient u vóór aanmelding van een opleiding aan te geven dat u gebruik wilt maken van een subsidie.

Overzicht subsidies

Hieronder vindt u een overzicht van subsidieregelingen. Bedragen, voorwaarden en procedures worden regelmatig aangepast, dus houdt de actuele informatie van de organisaties goed in de gaten.

Voor overige informatie kunt u de algemene website bezoeken van de belastingdienst. Ook kunt u het handboek loonheffingen 2012 en of de wijzingen per 2012 bekijken.

< Terug naar het artikeloverzicht

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant